dinsdag 18 januari 2011

Hobbel

Gezien de ontstaansgeschiedenis van Flevoland hoeft het geen betoog dat de dijken rondom ons gebied van groot belang zijn voor de inwoners van onze provincie. Inwoners vertrouwen er terecht op dat de overheid zorg draagt voor hun veiligheid. Daarvoor hebben wij op dit gebied hoge normen gesteld.

Vandaag hebben we binnen het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot dit onderwerp een flinke 'hobbel' genomen. Al jaren bestaan er plannen om buitendijks bij Lelystad en Almere de overslag van goederen mogelijk te maken. Vanuit het oogpunt van waterveiligheid was dit tot op heden een lastig onderwerp omdat ook op buitendijkse ontwikkelingen de strengste veiligheidsnormen van toepassing waren. Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu aan Provinciale Staten voor om voor deze twee locaties af te wijken van dit hele strenge beleid. Wat ons betreft is dat verantwoord omdat er straks in het nieuwe buitendijks gebied alleen sprake is van overslagvoorzieningen en dus geen gevoelige bestemmingen zoals woningbouw. Bovendien hebben wij aan ons besluit de voorwaarde verbonden dat de initiatiefnemers die er gebruik van gaan maken moeten zelf tekenen voor de mogelijke risico's van schade bij extreem hoog water.

Met de aanleg van deze twee overslagplaatsen zijn er volop mogelijkheden voor transport over water. Dit in combinatie met de aanleg van de Hanzelijn en de wegverbinding A6 maakt de overslaghaven bij Lelystad bijvoorbeeld tot een knooppunt van vervoer overweg weg, water en rail. Door af te wijken van het waterveiligheidsbeleid, worden de nieuwe overslagvoorzieningen niet bestempeld als onderdeel van de waterkering, wat normaal gesproken wel zo zou zijn. Dit betekent dat het waterschap ook geen zorgplicht heeft en dat de inwoners van Flevoland niet mee hoeven te betalen aan deze voorzieningen.

Dat het mooi nieuws is bewees de grote opkomst van journalisten tijdens het persuur waar ik de waterhobbel samen met collega Andries Greiner presenteerde.

Tot ziens.

1 opmerking:

  1. Als HTS weg- en waterbouwer én als GroenLinkser heb ik toch wel wat bedenkingen bij het buitendijks bouwen.

    Ps: wordt er al wel rekening gehouden met het (te verwachten) hogere peil van het IJsselmeer?

    BeantwoordenVerwijderen