donderdag 20 januari 2011

Verantwoording

Het was een soort democratisch experiment. Vanavond hielden de Provinciale Staten van Flevoland voor de eerste keer een verantwoordingsdebat. In dezelfde arena waar eerder deze week meer dan honderd Flevolandse jongeren in een Lagerhuisdebat verwikkeld waren, stond nu de volwassen politiek weer tegenover elkaar voor een debat over de resultaten van de afgelopen 4 jaar. Nadat de leden van GS eerst de gelegenheid kregen om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, kregen daarna de statenleden de gelegenheid om te reageren.

Zoals ik al zei, het was een experiment en niemand wist vooraf eigenlijk wat we ervan moesten verwachten. Zelf heb ik eigenlijk best genoten van het debat. De opsomming van successen door de collegeleden was even indrukwekkend als de moeite die sommige (oppositie)partijen deden om daarna diezelfde successen weer te relativeren. Dat leverde een aantal leuke debatten op achter de vier druk bezochte interruptiemicrofoons. Het algemene beeld over de prestaties van dit college was naar mijn gevoel overwegend positief.

Voor mij was het ook nog eens mijn maidenspeech. Op zich een beetje merkwaardig om tijdens je eerste spreekbeurt in de Statenvergadering direct verantwoording af te moeten leggen over het gevoerde beleid in de 4 jaar die vooraf ging. Ik heb mijn best gedaan wat me overigens na afloop een applaus opleverde, al had ik dat als ik eerlijk ben een beetje uitgelokt. Als u wilt weten hoe, dan kunt u dat lezen in de tekst van mijn maidenspeech die u hier kunt vinden..

Wat mij betreft is het experiment wel geslaagd. De avond was echt de moeite waard. Ik ben benieuwd of de evaluatie door de verschillende fracties hetzelfde resultaat zal opleveren.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten