zaterdag 17 augustus 2013

Opinie, De Landsdeelwet.

Ondanks het feit dat het fusieproces van de drie provincies heel veel geld en energie kost lijkt de kans klein dat minister Plasterk met dit project de eindstreep gaat halen. Dat is jammer want daarmee lijken de kansen op een gewenste modernisering van het middenbestuur voor lange tijd onmogelijk. De minister had zijn energie ook kunnen steken in een Landsdeelwet.

Naast het rijk kent de huidige wet alleen gemeenten en provincies. De taken en bevoegdheden staan voor hen beschreven in de gemeentewet en de provinciewet. Nadeel daarvan is dat wat je ook wilt veranderen aan het bestuur in Nederland, je altijd weer terecht komt in de bestaande structuur. Je komt dus nooit tot een optimale oplossing.

Als de minister echt iets wil veranderen had zijn energie volgens mij beter kunnen steken in een Landsdeelwet. Een nieuwe wet waarin de voorwaarden worden beschreven op grond waarvan provincies zelf kunnen kiezen te fuseren tot een Landsdeel. Een van die voorwaarden kan bijvoorbeeld zijn dat er een minimum aantal inwoners moet zijn. Verder zou die wet een ruim pakket aan extra taken en bevoegdheden moeten bevatten die duidelijk maken dat het landsdeelbestuur in vergelijking met de huidige provincie een meerwaarde voor haar inwoners kan leveren. Tenslotte zou de minister voor de Landsdelen een aparte financieringstructuur moeten ontwerpen. Een goede Landsdeelwet komt naar mijn mening moeiteloos door de eerste en tweede kamer.

Als de wet de vorming van landsdelen mogelijk maakt verwacht ik dat provincies vervolgens zelf vrijwillig aan de slag zullen gaan om de voordelen van landsdeelvorming te onderzoeken. De meerwaarde voor de inwoners is dan immers evident. Ik sluit zelfs niet uit dat in het geval van vrijwillige opschaling Utrecht, Noord-Holland en Flevoland ook met elkaar in gesprek zullen gaan. Mijn overtuiging is dat geen provinciebestuurder zich zal verzetten tegen een fusie die in het belang van de inwoners is. Ik in ieder geval niet.

Tot ziens.Geen opmerkingen:

Een reactie posten