woensdag 29 november 2006

Monumentale slaapplaats

Als derde monumentenstad van het land heeft Leiden veel te danken aan de circa 3000 monumenten die de stad rijk is. Daar zijn we trots op, dus doen we er ook alles aan om dit erfgoed in goede staat te houden en voor het nageslacht te bewaren. Om dat te bereiken hebben we regels gemaakt. Een van die regels is dat er voor verbouwingen van dit soort monumenten naast de normale vergunningen ook een monumentenvergunning nodig is. Voordat we zo'n vergunning afgeven onderzoeken we eerst of door de verbouwing geen monumentale waarden verloren gaan.

Niet iedereen is blij met deze regels omdat ze ontwikkelingen in de stad flink kunnen vertragen. Daar staat tegenover dat deze regels op veel steun kunnen rekenen van mensen die ons monumentale bezit een warm hart toe dragen.

Een plaatselijk bekende Leidse vastgoedondernemer is onlangs begonnen met het verbouwen van enige monumentale panden tot luxe appartementen. Hij deed dat zonder vergunning en dus hebben wij besloten tot het stilleggen van de werkzaamheden. Aangezien het nog wel enige tijd zal duren voordat de betreffende vergunningen zijn afgegeven, besloot hij de panden maar in gebruik te geven aan de dakloze inwoners van onze stad. Wellicht een beetje als protest te alle regels mbt monumenten, want hij besloot dit alles breeduit via de plaatselijke media bekend te maken. Daarom mocht ik vandaag ook voor de camera's verschijnen om het gemeentelijk standpunt toe te lichten.

Het bestemmingsplan staat dit gebruik gewoon toe en zolang de veiligheid van de dakloze bewoners niet in het geding is, hebben we weinig reden om aan dit initiatief niet mee te werken. Kunnen deze mensen de koude decembermaand ook eens binnen doorbrengen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten