maandag 27 november 2006

Steegzaken

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de Leidse vrijplaats Koppenhinksteeg. Tot nu toe hebben we daarbij vooral aandacht besteed aan het handhaven van illegale activiteiten en het voorkomen van brandgevaarlijke situaties. Nu dat redelijk onder controle is gaan we de komende tijd vooral aandacht besteden aan oplossingen voor de toekomst. Hiervoor waren vanavond zo'n 50 betrokken mensen aanwezig in het stadhuis. Vanavond was vooral om iedereen te informeren over de belangrijkste feiten en te overleggen over de manier waarop we de komende tijd de discussie met elkaar gaan voeren. Dat is van belang omdat de meningen over de vrijplaats flink uiteen lopen. Er zijn mensen die de huidige situatie in stand willen houden maar er zijn ook mensen die van mening zijn dat de gemeente tegen de activiteiten in de vrijplaats moet optreden. Belangrijk aspect bij dit verschil van mening is de manier waarop de activiteiten in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Bij zo'n kwestie zie je vaak dat partijen de neiging hebben oplossingen te zoeken in juridische procedures. Mijn ervaring is dat dit zelden of nooit tot gevolg heeft dat er een werkbare oplossing komt. Dat is precies de reden dat ik zoek naar oplossingen door middel van een open discussie met alle betrokken partijen. Daarbij moeten alle belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Voor sommige mensen is deze aanpak even wennen. Men verwacht wellicht een overheid die oplossingen in het wetboek zoekt, maar men treft een overheid die meer aandacht geeft aan het onderling overleg. Deze manier van werken past naar mijn mening veel beter bij de open bestuurstijl die wij nastreven. Daarnaast heb ik met deze manier van werken in het verleden goede resultaten geboekt.

Dat veel aanwezigen het eens waren met de aanpak bleek uit vele positieve reacties na afloop van de bijeenkomst. Dat was helaas niet het geval bij een aantal leden van de wijkvereniging. Deze mensen kozen ervoor om de bijeenkomst voortijdig te verlaten. Zij kiezen voorlopig waarschijnlijk voor een juridische oplossing. Daar heb ik natuurlijk respect voor. Dat neemt niet weg dat ik, met steun van veel inwoners blijf proberen of het anders kan. 18 januari is de volgende bijeenkomst. Dan nodig ik opnieuw alle partijen uit om mij te komen vertellen welke aanpak wij moeten kiezen inzake de Koppenhinksteeg.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten