dinsdag 28 november 2006

Tekenen

Vandaag hebben Marjo Visser (directeur-bestuurder de Sleutels van Zijl en Vliet), Martine Glaser (directeur Ons Doel) en ik twee stedelijke herstructurerings-convenanten ondertekend. Deze ondertekening is een belangrijke stap ten behoeve van de stedelijke vernieuwing in Leiden.

In de overeenkomsten is vastgelegd dat de erfpacht van 1977 huizen wordt omgezet in eigendom voor de corporaties. Het bedrag dat hiermee vrijkomt is bedoeld voor verschillende projecten in Leiden.

De corporaties zetten het geld de komende jaren in voor de kwaliteitsverbetering van bestaande bouw en voor het bouwen van kwalitatief hoogwaardige sociale woningbouw en multifunctionele gebouwen met maatschappelijke betekenis inclusief de benodigde parkeervoorzieningen. De bestemming van de gelden is voor langere tijd vastgelegd.

Voorbeelden van projecten zijn het woningbouw gedeelte van de Brede School Leiden Noord met daarin verschillende maatschappelijke voorzieningen, de sloop-nieuwbouw van de huizen in de Genestetstraat, de sloop nieuwbouw van circa 180 woningen in Leiden Noord, de vernieuwing van het zorgcentrum Lorentzhof en het realiseren van een nieuwe woon/zorgvoorziening voor Zuydtwijck, etc.

Kortom, reden voor een klein feestje.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten