woensdag 1 november 2006

Kijk: mijn wijk

Vandaag was ik een groot deel van de dag in de Cruise Terminal Rotterdam (zie foto) voor een praktijkcongres van het ministerie van VROM. Ik ben niet zo'n congresganger, de meeste uitnodigingen verdwijnen bij mij in de prullenbak, maar voor dit praktijkcongres heb ik een uitzondering gemaakt. Achteraf een goede keus, want het werd een dag vol inspiratie, praktijkkennis en nieuwe contacten. Ik heb nog eens bevestiging gevonden van wat fysieke vernieuwing van de wijk teweeg kan brengen als tegelijkertijd serieus werk gemaakt wordt van zorg, onderwijs, veiligheid en de arbeidsmarkt.

Dit congres was georganiseerd rond de zogenaamde 56 wijkenaanpak van het ministerie. Extra aandacht voor 56 Nederlandse wijken waar sprake is van verpaupering, hoge werkeloosheid, lage inkomens, criminaliteit, armoede etc. Wijken waar mensen minder kansen krijgen dan ze verdienen. Wijken waar de problemen onbeheersbaar worden als we niet ingrijpen. Van deze 56 wijken liggen er twee in Leiden. Het is niet voor niets dat ik de wijkontwikkelingsplannen voor Leiden Noord en Leiden Zuid-West zie als de belangrijkste projecten binnen mijn portefeuille.

Tijdens de lunch heb ik kennisgemaakt met de nieuwe minister van VROM, Pieter Winsemius. Hij heeft zich de afgelopen week onomwonden uitgesproken voor meer aandacht voor de genoemde wijken. Wat mij betreft een verfrissend geluid waarvan ik hoop dat het straks na de verkiezingen ook doorklinkt bij de vorming van het nieuwe kabinet. Ook in kleine kring weet deze minister overigens een bezielend verhaal te vertellen. Het komt recht uit zijn hart en hij weet waar hij over praat. Wat mij betreft is hij nu al de beste minister uit dit kabinet.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten