woensdag 20 juni 2007

1000 kavels

Vandaag was ik aanwezig bij het jaarcongres van de Nederlandse Federatie Welstand. Deze federatie is een samenwerkingsverband van de provinciale en lokale welstandscommissies. Doel van dit samenwerkingsverband is het bevorderen van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. Omdat het welstandsbeleid binnen de gemeente Leiden momenteel ook in de schijnwerpers staat leek het me een goede gelegenheid om iets te leren en wat te netwerken.

Het thema van de dag was 'publieke kwaliteit in private handen' en de plaats van samenkomst was Almere waar collega wethouder Adri Duivesteijn (foto) het ambitieuze plan heeft opgevat om per jaar 1000 vrije kavels uit te geven, waarop mensen hun eigen woning mogen bouwen. Meer informatie kunt u vinden op www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl.

Volgens een vertegenwoordiger van de gemeente heeft zelfbouw vele voordelen voor de gemeente. 'Je verkoopt een kavel en een jaar later staat er een huis op, bij de gemiddelde projectontwikkelaar duurt dat veel langer.' Wel was het in de ogen van deze vertegenwoordiger noodzakelijk dat de gemeente bij zelfbouw strenge regels maakt met betrekking tot architectuur van de woningen.

Nu hebben we in Leiden ervaring met zelfbouw. Ons project Nieuw Leyden is in Nederland zelfs de grootste locatie voor zelfbouw door particulieren. Wij weten inmiddels dat voorbereidings- en bouwtijd veel langer is dan een jaar en dat mensen die hun eigen woning bouwen zoveel belang hechten aan een mooi ontwerp, dat strikte welstandsregels helemaal niet nodig zijn.

Informatieuitwisseling tussen gemeenten kan zinvol zijn om te voorkomen dat we allemaal in dezelfde valkuilen stappen. Blijkbaar kan er op dat punt nog wel het een en ander verbeteren.

We sloten de bijeenkomst af met een rondrit langs allerlei woonwijken met bijzondere architectuur. In dat opzicht blijft Almere natuurlijk zeker de moeite waard.

Tot ziens.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten