vrijdag 29 juni 2007

AZC

Gisteren heb ik namens het college bekend gemaakt dat wij de Besjeslaan de beste locatie vinden voor een tijdelijke opvang van asielzoekers. We waren al een tijdje op zoek naar een alternatief voor de huidige locatie aan de Rijnsburgerweg. Deze locatie hebben we eind vorig jaar na advies van de brandweer afgekeurd voor de opvang van asielzoekers.

Als bestuur moet je soms dit soort lastige beslissingen nemen. Beslissingen die voor de stad belangrijk zijn, maar waar veel mensen zich zorgen om gaan maken. Dat weet je van tevoren, maar als het zover is valt het altijd weer tegen.

Ook nu was het een hele lastige afweging. Dat kwam doordat we als stadsbestuur enerzijds vinden dat Leiden een veilige haven moet bieden voor vluchtelingen en er anderzijds in onze volle stad maar beperkt ruimte blijkt voor dergelijke opvang.

Allereerst hebben we alle mogelijke plaatsen in de stad in beeld gebracht en daar een eerste selectie van 6 locaties van gemaakt. Die hebben we grondig gewogen op een aantal punten en daar is de Besjeslaan als meest geschikt uit naar voren gekomen. Gisteren hebben we eerst de bewoners uit de omgeving een brief bezorgd en vervolgens de pers geïnformeerd over ons voornemen.

Inmiddels krijg ik reacties binnen uit de omgeving. Een aantal mensen voelt zich overvallen en soms is men zelfs boos. Ik begrijp die boosheid en teleurstelling, maar ik hoop dat de omwonenden op grond van de feiten wel begrip kunnen opbrengen voor het feit dat wij ergens in de stad een plaats moesten aanwijzen. Op woensdagavond 4 juli hebben we iedereen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het hoofdkantoor van de DZB. Daar willen we laten zien waarom we denken dat deze vestiging geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de omgeving. Ook op de huidige locatie van het AZC aan de Rijnsburgerweg is dat niet het geval terwijl dat centrum 2 keer zo groot is. En tenslotte is de vestiging aan de Besjeslaan van tijdelijke aard. Maar ik hoop ook op die avond te horen wat de omgeving ervan vindt.

Tenslotte nog dit. Besluiten als deze vragen natuurlijk veel voorbereidingstijd. In dit geval zijn wij sinds maart jl. serieus op zoek geweest. Sinds enige weken weet ik dat deze locatie kansrijk is. In veel reacties die ik nu krijg nemen mensen mij kwalijk dat we hiermee nu pas naar buiten komen. Communiceren van deze boodschap is vreselijk moeilijk. Wij hebben er voor gekozen om te wachten tot het echt zeker was of we dit besluit konden nemen. Daarna hebben we het in 1 keer naar buiten gebracht. Hiermee hebben we allerlei geruchten kunnen voorkomen. Er zijn ook mensen die stellen dat we expres hebben gewacht tot alle huizen verkocht waren. Ik kan alleen maar een beroep doen op uw vertrouwen en verzekeren dat dit niet het geval is.

Tot ziens.

8 opmerkingen:

 1. "Gisteren hebben we eerst de bewoners uit de omgeving een brief bezorgd."

  Meneer Witteman, meerdere bewoners in de Vergilliusstraat hebben niets ontvangen. wilt u deze brief z.s.m. bezorgen. Ik stel het zeer op prijs om persoonlijk geïnformeerd te worden hierover i.p.v. alleen via de media.

  Corrie Koenen

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook de toekomstige bewoners van de Vitruviusstraat stellen prijs op deze brief. Na het feestje van de eerste paal, is het ook niet meer dan correct om ons van dit minder feestelijke nieuws persoonlijk op te hoogte te stellen.

  M.L. Dorlandt-de Ligny

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik is blijkbaar iets niet helemaal goed gegaan, ik ga het direct regelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is niet slechts een aantal mensen dat zich overvallen voelt soms zelfs boos is. Kijkt u maar eens op de website van het Leids Dagblad. Heel Roomburg en Meerburg vallen massaal over uw besluit dat wederom het regenteske karakter van de PvdA onderstreept. De landelijke politiek zou zich meer verstaan met de burger en samenleving, de lokale politiek wendt zich kennelijk steeds meer van die burger en samenleving af. Dit is duidelijk een vooropgezet spel van u en uw ambtenaren. De bewoners en kopers voelen zich terecht bekocht. De sluiting van de het AZC aan de Rijnsburgerweg was al lange tijd bekend bij u en uw ambtenaren. Lange tijd is ook al bekend dat dit AZC grote openbare orde en handhavingsproblemen kent vooral ten aanzien van de minderjarige asielzoekers (AMA's).
  De bewoners en toekomstige kopers van woningen - vooral die grenzen aan de nieuwe lokatie van het AZC - mogen zich terecht bekocht voelen door de gemeente. Lijkt me voldoende reden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de te lijden schade. In elk geval verbaast met het heersende cynisme niet over de politiek in het algemeen. Uw besluit heeft tot slot een voordeel: de WOZ-waarden in Roomburg zullen fors dalen en scheelt de bewoners weer een fiks bedrag aan OZB, maar daar heeft u als rechtgeaarde PvdA-er die niet opkomt voor de eigenwoningbezitter lak aan, want deze "vermogende" burgers zullen door u en uw partij wel weer op een andere wijze worden gepakt. Wat dacht u van verhoging rioolrecht. Oeps, dat hebben we al gedaan in 2007.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. kijkt u vooral eens bij de reacties van de betreffende wijkvereniging: www.wijkroomburg.nl

  en het nieuwsbericht van uw coalitiepartner het CDA
  www.cdaleiden.nl

  of de reacties op www.sleutelstad.nl

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wat een zwaktegebod van de gemeente zeg! Een brief sturen op de laatste werkdag van vele nieuwe bewoners terwijl de beslissing reeds 2 maanden geleden gemaakt is. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en is de bouw in ver gevorderd stadium en krijgen we (ja ik wordt ook een nieuwe bewoner van deze wijk) een AZC (leetrlijk en figuurlijk) door de strot geduwd. Nooit is hier ook maar met 1 woord over gerept. Afegelopen maand werd er nog een feest georganiseerd (ook in uw toespraak niets van een eventueel toewijzing van dit plan vernomen) maar dat was zeker om deze pijn te verzachten. Ik kan me herinneren dat ook de huidige plaats reeds een AZC heeft gestaan en dat deze voor zeer veel overlast gezorgd heeft (evenals deze in Leiderdorp). Ik als toekomstige bewoner ben dan ook tegen dit plan en vindt het een zeer betreuringswaardige situatie hoe de gemeente Leiden tot dit besluit is gekomen en deze gecommuniceerd heeft.

  Een toekomstige bewoner van landschap 2.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Nou lekker dan. Ik kom over een jaar wonen naast een asielzoekerscentrum. Denkt u nu werkelijk dat ik dit huis ooit gekocht had als ik dit geweten had? Het is verdorie nog een nieuwbouwwijk die niet eens af is ook. Ik begrijp niet hoe dit plan de goedkeuring heeft kunnen krijgen.
  Waarom bouwt u niet een AZC naast uw eigen huis als als u denkt dat het zo weinig overlast oplevert?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik ben geen toekomstige bewoner van Roomburg en woon ook niet in de buurt.

  Toch wil ik deze mensen hierbij een hart onder de riem steken, want het is nogal wat.

  Bij aankoop van een huis doe je als koper onderzoek naar de nieuwe bestemming. Dit is zelfs een plicht. Input hiervoor is oa het bestemmingsplan en de informatie die van de verkopende partijen ontvangen wordt.

  Als beide in het geheel niet reppen over een dusdanige wijziging van bestemming van een aangrenzend gebied terwijl dit (als kans) reeel in de pijplijn zit en daarbij de expliciete indruk gewekt wordt dat het gebied een functie zal gaan vervullen van groen en recreatie, dan mag ik spreken van misleiding, grove misleiding van de verkopende partijen.

  Ik raad u aan deze move te overdenken als was u een van de kopers en met de nodige wijsheid zelf tot inkeer zal komen mbt deze beslissing. Los van het feit wat de impact van een AZC heeft op de nieuwe wijk (waar je als beide partijen alleen maar over kan discusieren ipv tot elkander komen), het is niet quiche wat u en het college hier proberen te bewerkstelligen. Toekomstige bewoners hebben geen kans gekregen dit in hun aankoopbeslissing mee te nemen, terwijl de informatie voorhanden was. Dit is achter gehouden. Bewust, onbewust, wie zal het zeggen, maar bovenal niet juist en onacceptabel.

  Nogmaals, ik zal er weinig mee te maken gaan krijgen, maar ik lees met verbazing over deze situatie en uw rol / optreden en dat van het college. Werkelijk stuitend en beschamend.

  Normen en waarden terugbrengen in de samenleving, samen en voor elkaar, weet u het nog?
  Het acteren van de PvdA in Leiden is m.i. in deze een zeer slechte rolfiguur voor haar bewoners.

  BeantwoordenVerwijderen