vrijdag 14 maart 2008

Reorganisatie leidt tot chaos bij het Leidsch Dagblad...

Vanmorgen berichtte het Leidsch Dagblad over de stand van zaken met rondom de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. Aanleiding van deze berichtgeving was een brief die het college begin deze week aan de gemeenteraad stuurde.

De betreffende journalist is er in geslaagd om werkelijk alle nuances en positieve signalen over het hoofd te zien terwijl hij alles wat wel goed gaat zorgvuldig uit het artikel weggelaten heeft. Daarmee schetst hij een beeld van chaos binnen de organisatie dat volstrekt niet aansluit bij de werkelijkheid.

Omdat het stuk gisteren al op de site van het Leidsch Dagblad stond, kon ik de betreffende journalist daarover bellen voor het in de krant werd afgedrukt. Hij had zijn artikel geschreven op basis van onze brief, maar had ook zelf links en rechts de nodige informatie verzameld. Daarbij vond hij het niet nodig om mij als verantwoordelijk wethouder Personeel & Organisatie om een reactie te vragen. Toen ik hem verzocht om dan in ieder geval in het artikel voor de krant mijn mening op te nemen vond hij ook dat niet nodig.

Het is niet de eerste keer dat ik ‘onze’ krant moet betrappen op het feit dat men het gebruikelijke principe van hoor en wederhoor vergeet toe te passen. In de afgelopen maand hebben we daar vaker voorbeelden van gezien.

Ook tekstueel zit het allemaal niet zo lekker in elkaar. In het betreffende artikel staan nu zinnen als ‘Het is de gemeente vooralsnog gelukt ervoor te zorgen dat Leidenaars hinder ondervinden van de reorganisatie, wat ook een van de doelstellingen was.’ en ‘De ambtelijke organisatie van Leiden ligt sinds 1 januari volledig overhoop en dat was ook de bedoeling.’ Zelden las ik zoveel onzinnen in een artikel.

Niet alleen de gemeente is bezig met een organisatieverandering. Ook binnen de redactie van het Leidsch Dagblad is het nodige aan de hand. Behalve het feit dat de directie van HDC media met regelmaat overhoop ligt met de werknemers, gaat de hele Leidse redactie binnenkort verhuizen naar een nieuw pand op het Nuon terrein.

Het lijkt er toch sterk op dat de chaos binnen de redactie van het Leidsch Dagblad nu ook gevolgen heeft gekregen op de journalistieke kwaliteit. Ik vertrouw erop dat het allemaal snel weer goed komt.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten