woensdag 12 maart 2008

Leidse Lunch

Namens het college van Burgemeester en Wethouders voer ik als wethouder Personeel & Organisatie overleg met de ambtenarenbonden. Daarbij gaat het vooral over zaken die niet op nationaal niveau worden besproken. Vandaag was het voor mij de eerste keer dat ik dit overleg mocht doen. In een vriendelijke sfeer hebben we bijgepraat en afspraken gemaakt over allerlei arbeidsvoorwaardezaken die momenteel binnen de gemeente actueel zijn.

Een van de afspraken die we hebben gemaakt had te maken met de afschaffing van een merkwaardige financiele regeling voor medewerkers met een tweede, turkse nationaliteit. Ook al wonen deze mensen in Nederland, ze blijven in Turkije dienstplichtig. Ze kunnen deze verplichting echter afkopen door ruim 5000 euro te betalen aan de Turkse regering. Op die manier heeft Turkije dus een flink financieel, en wat mij betreft ongewenst, belang bij het in stand houden van de dubbele nationaliteit. Leiden is een van de weinige gemeenten die een regeling kent waarbij een deel van de afkoopsom aan onze Turkse medewerkers werd vergoed. Een wat bedenkelijke regeling, zo vond ook de ChristenUnie die hierover vorig jaar vragen aan het college stelde. De vakbonden waren het hiermee eens en stemden vandaag in met afschaffing.

Tussen de middag zat ik bij wat we in het Stadhuis de 'Leidse Lunch' noemen. Met enige regelmaat eet de wethouder P&O samen met de gemeentesecretaris een broodje met een groep willekeurige medewerkers uit onze organisatie. Goed om op deze manier eens te horen hoe deze mensen aankijken tegen hun werk bij de gemeente Leiden. Wat gaat goed en wat kan beter. Deze informatie helpt mij vervolgens weer om het voor de toekomst beter te doen.

Vamiddag eindigde ik met een prijsuitreiking. Vandaag kwamen zo'n 300 leerlingen van 15 Leidse basisscholen tegen elkaar uit in de IJshal aan de Vondellaan voor de gemeentelijke schoolschaatskampioenschappen. Van alle scholen hadden de leerlingen van de Morskring de meeste medailles. Veel enthousiaste deelnemertjes, veel medailles, geweldig om te doen!
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten