maandag 30 juni 2008

Shared services

Nederland telt op dit moment zo'n 443 gemeenten. Dat zijn zelfstandige gemeenten die in veel opzichten volstrekt verschillend van elkaar zijn. Via het kiezen van de gemeenteraad bepalen de inwoners in grote mate het wel en wee van de gemeente. Dat is natuurlijk ook de charme van de manier waarop we dat in Nederland geregeld hebben.

Toch zijn die onderlinge verschillen niet zo groot als het soms lijkt. Allerlei administratieve en wettelijke procedures lijken heel veel op elkaar met als gevolg dat alle gemeenten, in ieder geval achter de schermen veel werk ongeveer hetzelfde doen. Wanneer het gaat om onderlinge samenwerking tussen verschillende gemeenten liggen daar dus ook kansen.

Vandaag was ik aanwezig bij de eerste vergadering van een stuurgroep die de komende periode aan de slag gaat met het opzetten van een zogenaamd Shared Service Centre (je zou het kunnen vertalen als een Gemeenschappelijk Diensten Centrum) voor de Leidse regio. In dit model gaan een aantal gemeenten (voorlopig zijn dat Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden) een gezamenlijke organisatie in het leven roepen om een aantal taken van deze 4 gemeenten centraal uit te voeren. Op termijn zullen medewerkers van de 4 verschillende gemeenten samen in deze nieuwe organisatie aan het werk gaan. Daarmee willen we bereiken dat we samen een betere kwaliteit kunnen leveren voor onze inwoners tegen lagere kosten.

Alhoewel het de eerste bijeenkomst was, hebben we wel al een site bedacht: http://www.sscleidseregio.nl/

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten