donderdag 12 juni 2008

GSB

Grote steden fungeren overal ter wereld als ‘motor’ van de samenleving en zijn aantrekkelijk voor grote groepen mensen. Mede door hun populariteit kampen de steden met complexe vraagstukken op het gebied van volkshuisvesting, werkgelegenheid, infrastructuur, armoede, veiligheid, kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving, sociale samenhang en integratie van nieuwkomers en etnische minderheden. In de stad komen veel maatschappelijke ontwikkelingen samen. Tegelijkertijd vormen de steden broedplaatsen van innovatie en creativiteit.

Om die reden krijgen de grote steden al vele jaren extra aandacht, en dus geld van de rijksoverheid. Van het huidige kabinet hebben de steden een toezegging dat dit GSB beleid ook voor de toekomst zal worden voortgezet, maar over de manier waarop wil het kabinet nadenken. Daarbij ziet het er nu naar uit dat de GSB gelden die wij krijgen voor het beleidsterrein Economische Zaken na 2009 komen te vervallen. Voor Leiden gaat dat om iets meer dan een half miljoen euro per jaar.

Als wethouder Economische Zaken heb ik met dit voornemen een groot probleem. Het budget dat wij in Leiden hebben om de lokale economie te stimuleren is al niet zo groot en met het GSB geld hebben we de afgelopen jaren veel interessante projecten ondersteund. Bijvoorbeeld binnen het Bio Sciencepark, maar ook het opzetten van Nieuwe Energie is met dit geld ondersteund.

Vandaag was ik in Den Haag bij een congres van Nicis, het kenniscentrum van de grote steden, over de toekomst van het grote stedenbeleid. Daar heb ik met collega's uit het land gesproken over de manier waarop we onze belangen veilig kunnen stellen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten