dinsdag 30 september 2008

Vuilstaking

De medewerkers van onze reinigingsdienst maken zich zorgen over de toekomst. Dat lieten ze vorige week in een petitie weten aan het college. De belangrijkste aanleiding voor deze zorg is het feit dat wij ons hebben voorgenomen om de werkzaamheden onder te gaan brengen in een apart bedrijf, los van de gemeentelijke organisatie. De huidige medewerkers zullen daarbij in dienst treden bij het nieuwe bedrijf en vallen dus onder een andere CAO. In de petitie vroegen de medewerkers om voor 2 oktober duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen die dit voor ze zou hebben.

Naar aanleiding van de petitie heb ik afgelopen maandag als wethouder Personeelszaken een gesprek gehad met een afvaardiging van het personeel. Wat mij betreft een open gesprek dat in een goede sfeer verliep. Ook een gesprek waarbij het mij opnieuw duidelijk werd dat wij in onze rol als werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid hebben naar onze mensen. We willen tenslotte ook een goede en sociale werkgever zijn. Aan de andere kant kreeg ik ook de gelegenheid om uit te leggen dat we als gemeente naar de belangen van onze inwoners moeten kijken. Daarom mogen bijvoorbeeld de lasten voor onze inwoners niet meer op lopen dan in andere vergelijkbare gemeenten. Daar zitten dus ook gemeenten tussen die de reiniging hebben uitbesteed aan veel goedkopere externe marktpartijen.

Als reactie op de petitie heeft het college vandaag een brief verzonden aan de medewerkers. Daarin reageren we nog een keer formeel de genoemde punten. Wij gaan de plannen voor het verzelfstandigen van de reinigingsdienst de komende tijd verder uitwerken. De afspraak die we met de medewerkers hebben gemaakt, is dat we daarbij ons best doen om op zo'n kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven over de gevolgen die dit heeft voor de medewerkers. Daarbij zullen we als een goede werkgever op een fatsoenlijke manier omgaan met hun belangen. Daar kunnen ze mij en het hele college dus op aanspreken.

Het Leidsch Dagblad speelde bij deze discussie een hele opmerkelijke rol. Tot ongenoegen van een groot deel van de medewerkers lieten zij zich gebruiken als spreekbuis van enkele individuen. Grote koppen in de krant met teksten als 'Vuilstaking dreigt bij Leidens Ontzet' waren het gevolg van deze gebrekkige journalistiek. Daarmee was het Leidsch Dagblad deze week een heel belangrijke bron van onrust binnen de gemeentelijke organisatie.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten