woensdag 17 december 2008

Diamantplein

Buiten het centrum van de stad hebben wij in veel wijken zogenaamde wijkwinkelcentra. Deze centra vervullen een belangrijke rol omdat ze behalve voor detailhandel in de wijk ook vaak een pleisterplaats zijn van allerlei andere (maatschappelijke) voorzieningen in de wijk. Vooral voor inwoners die wat minder mobiel zijn vervullen deze wijkwinkelcentra een belangrijke rol. Om die reden is het belangrijk om deze centra te behouden voor de buurt.

Het voortbestaan van deze wijkwinkelcentra staat echter onder druk. Daar zijn verschillende redenen voor. Een daarvan is de aantrekkingskracht die grote aanbieders in het stadscentrum uitoefenen op de consumenten in de wijken. Grote partijen zoals de Digros aan de Langegracht en de nieuwe AH XL in de Luifelbaan trekken met lange openingstijden, veel parkeerplaatsen en een ruim assortiment koopkracht weg uit de wijken. Tegenwoordig is het op zondag bij de Digros aan de Langegracht megadruk met mensen uit de buitenwijken terwijl de wijkwinkelcentra daar op zondag gesloten moeten blijven.

Wijkwinkelcentra in de Stevenshof, Meerburg en de Mors maken mede als gevolg daarvan moeilijke tijden door.

Vandaag was ik in het winkelcentrum Diamantplein in de Mors om daar samen met alle partijen die bij dit centrum betrokken zijn te praten over de toekomst. Naast het wegtrekken van klanten naar de binnenstad speelt het feit dat het afgelopen jaar veel woningen in de directe omgeving zijn gesloopt een rol bij de terugloop. Het zal nog tot 2011 duren voor de eerste nieuwe woningen klaar zijn.


Tijdens een rondleiding door het centrum heb ik de achteruitgang met eigen ogen kunnen zien. Veel leegstand, achterstallig onderhoud en vandalisme. Er zal een flinke modernisering en uitbreiding van het centrum nodig zijn om de klanten uit de buurt weer terug te kunnen winnen. De gezamenlijke conclusie was helder: binnen twee jaar moet er iets gebeuren als we willen voorkomen dat dit centrum helemaal uit de wijk gaat verdwijnen.

Gelukkig trof ik ook veel gemotiveerde mensen die de mouwen uit de handen willen steken. Zowel de vastgoedeigenaar van het centrum als de winkeliers, woningcorporatie Portaal en het bestuur van het Denksportcentrum dat naast het winkecentrum ligt, willen graag aan de slag.

Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar van het centrum inmiddels opdracht gegeven om een plan op te laten stellen voor een metamorfose van het Diamantplein. In het Denksportcentrum hebben we samen de belangrijkste uitgangspunten voor dit plan met elkaar besproken. Bij deze plannen speelt de eigenaar natuurlijk een belangrijke rol, maar daarnaast is ook de steun van de gemeente en woningcorporatie Portaal van groot belang om deze belangrijke voorziening voor de wijk te behouden. Volgende maand ontmoeten we elkaar weer, dan gaan we afspraken maken over de plannen.

En nu maar hopen dat de kredietcrisis niet teveel invloed zal krijgen op de snelheid waarmee we deze plannen uit kunnen gaan voeren.

Tot ziens.

4 opmerkingen:

 1. Wat zal de steun van de gemeente inhouden in financieel opzicht?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Ton,
  Elk bedrag dat ik hier zou noemen zijn we kwijt. Dat doe ik dus niet. Bovendien moet ik me afvragen inhoeverre steun voor een dergelijk project van financiele aard moet zijn. Dat komt al snel in de richting van ongeoorloofde overheidssteun aan de vastgoedeigenaar en zoals je weet is dat niet toegestaan. Wel kan een gemeente in planologische zin medewerking verlenen of indien nodig, gemeentegrond beschikbaar stellen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening. Hoe ver mag een gemeente gaan om de laatste buurt(winkel)voorziening te behouden?

  Tot ziens.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gemeentegrond is natuurlijk ook geld.

  Het zou natuurlijk ook helpen als Leiden zou stoppen met het open laten van supermarkten in centrum buiten de reguliere openingstijden, vanwege het zogenaamde toeristische karakter van de binnenstad. De regel om die verruiming van openingstijden mogelijk te maken is helemaal niet bedoeld voor supermarkten, en als je op zondag in de AH loopt, zie je ook waarom. Weinig mensen met een Lonely Planet Holland onder de arm....

  Buurt(winkel)voorzieningen zijn een veel opzichten belangrijk. Voor de sociale samenhang van de wijk, voor het voorkomen van onnodige autokilometers, voor het net iets gemakkelijker maken van het leven van de oudere medemens. Wat mij betreft moet de gemeente zich daar dus actief tegenaan bemoeien (we zitten er tenslotte om Leiden in zijn algemeenheid goed leefbaar te maken), en mag dat dus ook geld kosten.

  Maar laten we eens beginnen met iets dat geen geld kost, en dat is de regel over toeristische gebieden inzetten zoals die bedoeld is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bedankt Mark,

  Helemaal helder, de zinsnede over het "grote belang" van de "steun van de Gemeente" leek even iets anders te suggereren.

  Julian's reachtie vond ik overigens pas echt helder.

  Hoogvliet open op zondag voor toeristen, da's pas humor Mark...

  Graag meegedacht...Ton

  BeantwoordenVerwijderen