donderdag 2 juni 2011

Het Gooi

In het kader van 25 jaar Flevoland was ik vanmiddag in De Eemhof bij een bijeenkomst over 25 jaar Economie en Arbeidsmarkt in onze provincie. De middag begon met een korte presentatie over de economische ontwikkeling van het gebied tot nu toe. Het blijven indrukwekkende cijfers om te zien. Sinds de drooglegging van de polder zijn hier 392.000 mensen komen wonen, hebben zich meer dan 32.000 ondernemingen gevestigd die samen goed zijn voor 127.000 arbeidsplaatsen. De afgelopen 25 jaar hebben we in Flevoland ruim 1100 hectare bedrijventerrein ontwikkeld. Dankzij de ruimte op het nieuwe land had de metropoolregio rond Amsterdam de afgelopen decenia ruimte om te groeien en dat is iets wat veel concurrerende Europese regio's niet hadden.

De Amsterdamse hoogleraar Pieter Tordoir (foto) keek vooruit. Hoe zal de provincie zich de komende 25 jaar in economisch opzicht gaan ontwikkelen. Hij was daarbij opmerkelijk positief. Zijn advies: benut de ruimte, innoveer, zorg voor voldoende geschoolde mensen en investeer in bereikbaarheid en natuurontwikkeling. Flevoland heeft een belangrijke positie als schakel tussen economisch sterke gebieden.

In de 21e eeuw willen mensen wonen in aantrekkelijke gebieden waar wonen, werken, vrije tijd en recreatie kan worden gemengd. Daarom moeten we gaan zoeken naar een andere manier van stedelijke ontwikkeling waarbij het groen steeds meer de steden binnen kan dringen, maar de steden ook meer het groen zullen binnenkomen. Naar zijn mening is daar niets op tegen zolang we ook de kwaliteit van het groen gaan verbeteren. Doordat de mensen welvarender worden willen ze ook een woonomgeving van meer kwaliteit. Juist in Flevoland zijn mogelijkheden aanwezig om die nieuwe woonomgeving te realiseren.

Pieter Tordoir ziet kansen om een woonomgeving te maken die lijkt op het Gooi. Zo'n ontwikkeling kan volgens hem worden gekoppeld aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Hij noemt daarbij het Oostvaarderswold als voorbeeld. Ik vond het mooi om te horen hoe hij de realisatie van Oostvaarderswold nu vergelijkt met de realisatie van het Gooi aan het begin van de vorige eeuw. Dat geeft mij nog meer inspiratie om aan de slag te gaan met deze gebiedsontwikkeling.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten