woensdag 8 juni 2011

Vuurdoop

Vandaag was mijn vuurdoop als kersverse gedeputeerde voor Financien. Tijdens de opinieronde van provinciale staten mocht ik namens het college de kadernota 2012 verdedigen. In de kadernota beschrijven wij als college de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting van volgend jaar. Dat gaat onze eerste begroting worden en die is belangrijke omdat 2012 dus ook het eerst jaar is waarin we de verkiezingsbeloften van de coalitie in concrete plannen kunnen uitwerken. Ook voor Provinciale Staten is de jaarlijkse kadernota een belangrijk instrument om het college bij te sturen op de hoofdlijnen van ons beleid.


Het was vandaag voor mij ook de eerste keer dat ik aan de bak kon voor een stevig debat waarbij ik vooral Kees Kok (foto) van de PVV tegenover me vond. Hoewel hij, wat mij betreft terecht, een aantal keer de vinger op de zere plek wist te leggen, deed hij dat in woorden waar ik me op geen enkele manier in kon vinden. Bovendien wees hij oplossingen waar wij mee kwamen allemaal direct van de hand zonder zelf met alternatieven te komen. Dat is jammer omdat ik het gevoel had dat we er met een beetje goede wil samen uit hadden kunnen komen. Ik denk dat we allemaal nog een beetje moeten wennen aan de nieuwe stijl van debatteren.

29 juni gaat het debat verder. Dan zal moeten blijken of de partijen in de Provinciale Staten meerderheden kunnen vormen om het college een andere koers mee te geven.

Tot ziens.

Location:Lelystad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten