woensdag 15 juni 2011

Expertisecentrum

Een aantal weken geleden (27 april) schreef ik over een werkbezoek aan de Jeugdzorginstelling van LSG Rentray in Nijkerk waar meiden die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van loverboys een veilige opvang krijgen. Tijdens dit werkbezoek werd de oprichting van een expertisecentrum gemeld. Vandaag was het zover, in het provinciehuis was de start van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland.

Aan de hand van casussen praatten zo’n 60 zorgverleners over de betekenis van het expertisecentrum en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan. In het verleden bleek dat de problemen van kwetsbare meiden vaak niet of laat worden opgemerkt en aangepakt. Ook is er weinig voorlichting en informatie voorhanden. Vandaar de oprichtingvan dit nieuwe expertisecentrum, een plek waar kennis wordt gebundeld en in gezamenlijkheid verder ontwikkeld.

Het was goed om vanmiddag te merken dat er veel draagvlak is voor dit initiatief. Het expertisecentrum kan immers alleen een succes worden, als de Flevolandse professionals in het onderwijs, in de zorg, bij de politie, bij de gemeenten het centrum kennen, er gebruik van maken en daar kennis inbrengen en kunnen halen. Op deze manier kunnen de professionals de meiden succesvol helpen in het zich wapenen tegen zwangerschappen op jonge leeftijd, loverboys en eergerelateerd geweld.

Het nieuwe expertisecentrum heeft ook een website: www.eckm.nl

Tot ziens.

Location:Lelystad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten