vrijdag 10 juni 2011

Intentieverklaring

Vandaag was ik in Zeist om samen met het Wereld Natuur Fonds en Flevolandschap een Intentieverklaring te tekenen voor het OostvaardersWold. Dit contract was de bevestiging van formele afspraken die we hebben gemaakt over de samenwerking rond de realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold.

Wereld Natuur Fonds en Flevo-landschap werken het komende half jaar aan het tot stand brengen van een consortium van private en maatschappelijke partijen voor de realisatie van het Oostvaarderswold.
Volgens de Intentieverklaring moet in november 2011 een consortium in oprichting zijn gevormd.

Ik ben blij dat wij zo snel na het aantreden van het nieuwe college deze stap vooruit kunnen zetten. Met het ondertekenen van de Intentieverklaring kunnen de drie samenwerkende partijen nu echt aan de slag. Er ligt de komende maanden nog een flinke klus voor ons, maar wat belangrijk is dat we hebben gezocht naar oplossingen die passen binnen de visie van het nieuwe kabinet. Provincie, Wereld Natuur Fonds en Flevo-landschap werken daarbij vanuit dezelfde visie: het is belangrijk dat het OostvaardersWold er komt, voor de toekomst van de natuur, maar vooral ook voor de inwoners van Flevoland en Nederland als geheel.

Voor de ondertekening zelf hadden we de natuur opgezocht, waarbij we bijgaande foto maakte.Op de foto geheel links, Bart Fokkens, bestuursvoorzitter van Flevolandschap en recht Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Tot ziens.

Location:Zeist

Geen opmerkingen:

Een reactie posten