maandag 21 februari 2005

Alcohol onder 16 jaar

Deze ochtend stond een kennismakingsgesprek op het programma met de mensen van de buitendienst. De mensen die verantwoordelijk zijn voor allerlei taken die samenhangen met het beheer van de openbare ruimte. Hieronder vallen o.a. de reiniging, de groenvoorziening en werkzaamheden aan riool en wegen. Het zijn vooral deze taken waarbij de gemeentelijke organisatie voor de inwoners het meest zichtbaar is. De mensen van de buitendienst kom je overal in de gemeente tegen. Daar staat tegenover dat het goed uitvoeren van deze taken vaak zo vanzelfsprekend is dat men zich niet bewust is van het grote belang daarvan. Dat belang merk je eigenlijk pas goed wanneer het huisvuil een keer niet is opgehaald of wanneer er bij gladheid een keer niet gestrooid is. Het zijn de mannen van de buitendienst (sorry, maar er werken geen vrouwen bij deze afdeling) die telkens opnieuw klaar staan om, soms midden in de nacht, te zorgen dat de gemeente er piekfijn uitziet. Ook deze medewerkers krijgen straks te maken met de fusie met Sassenheim en Voorhout. Ze hebben mij een aantal belangrijke wensen ingefluisterd met betrekking tot dat fusieproces. Wensen die ik in het vervolgtraject weer kan meenemen.

Vanmiddag was ik aanwezig bij het maandelijks overleg van het districtscollege. Dat is het overleg waar de burgemeesters in de regio praten over politiezaken. Een van de discussiepunten was hoe we als gemeenten omgaan met alcohol gebruik in relatie tot verstoringen van de openbare orde. Een onderwerp waar iedere gemeente wel iets mee heeft. Het blijft wel een heel moeilijk onderwerp. Alcoholgebruik is in onze samenleving iets wat algemeen geaccepteerd is, maar de gevolgen daarvan zijn dat meestal niet. Ook het feit dat bijvoorbeeld veel sportverenigingen afhankelijk zijn van de opbrengsten uit de kantine is zo'n dilemma. Er zijn volgens mij veel goede redenen te noemen om dat te verbieden, maar dan veroorzaak je direct een financieel probleem voor de betreffende organisatie en hoe ga je daar dan weer mee om? Dit soort zaken los je als gemeentebestuur vaak niet op, maar je kunt natuurlijk wel in gesprek gaan met zulke organisaties om afspraken te maken. Daarbij moet terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar wat mij betreft in ieder geval 1e prioriteit hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten