maandag 14 februari 2005

De sector Grondzaken

In het kader van mijn introductie binnen de gemeentelijke organisatie heb ik de ochtend besteed aan een nadere kennismaking met het werk van onze sector Grondzaken. Deze sector is binnen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor werkzaamheden op het gebied van o.a. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu en beheer van de openbare ruimte. Door mijn vorige functie is dit beleidsterrein voor mij niet helemaal onbekend. We hebben de belangrijkste projecten uitgebreid doorgesproken. College en gemeenteraad willen juist op dit beleidsterrein nog een aantal zaken afronden voordat de gemeente begin volgend jaar gaat fuseren. Daarbij moet je als bestuurder steeds opnieuw nagaan of al die plannen wel uitvoerbaar zijn met de beschikbare mensen. Met veel passen en meten lijkt dat allemaal aardig te gaan lukken.

Vervolgens ben ik weer eens in Sassenheim geweest om te praten over het onderwerp personeelszaken. Als burgemeester ben ik in Warmond ook verantwoordelijk voor dit onderwerp. In verband met de fusie moeten er veel afspraken worden gemaakt over de manier waarop de huidige medewerkers over zullen gaan naar de nieuwe gemeente. Hierover voeren we overleg met vakbonden en ondernemingsraad. Vanmorgen heb ik met mijn collega's uit Voorhout en Sassenheim afspraken gemaakt over de manier waarop wij als 'werkgever' dit overleg willen gaan voeren.

Vanmiddag heb ik in het gemeentehuis van Warmond een groep van 23 studenten ontvangen uit onze Franse zustergemeente Champigné. Het gaat om studenten van een middelbare landbouwschool in de leeftijd tot ongeveer 16 jaar. Deze jonge mensen voelen zich in Nederland als echte ambassadeurs van hun land en gedroegen zich ook zo. Complimenten dus. Een korte toespraak die ik bij deze gelegenheid heb uitgesproken kunt u lezen onder de rubriek Toespraken. Bijkomend probleem was mijn beperking op het gebied van de franse taal maar dankzij de vertaling door een van de bestuursleden van de Jumelage stichting werd dit zeer professioneel opgelost. De studenten doorlopen de komende dagen een interessant programma waarbinnen het agrarische karakter van deze regio een belangrijke rol speelt. Het is goed om te zien hoe 23 jonge 'europianen' op deze manier in staat worden gesteld om hun horizon te verbreden.

Alle praktische kennis die ik momenteel opdoe in het kader van mijn introductie helpt me steeds beter bij mijn dagelijks functioneren als burgemeester. Toch merk ik dat ik op een aantal terreinen behoefte heb aan meer theoretische kennis. Ook heb ik er behoefte aan om ook eens van collega-burgemeesters te horen hoe zij hun zaakjes geregeld hebben. Daarmee voorkom ik dat ik alles zelf moet gaan uitvinden. Het Nederlands genootschap van Burgemeesters (zie www.burgemeesters.nl) biedt hiervoor een aantal mogelijkheden. Inmiddels heb ik me ingeschreven voor een paar activiteiten die gedurende het komende jaar plaats zullen vinden. In dit kader ben ik tot aanstaande donderdag afwezig. Hierdoor zult u de komende 2 dagen mijn dagboekverslag moeten missen. Donderdagavond kunt u echter mijn verslag van deze dagen weer tegemoet zien.

Tot donderdag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten