dinsdag 22 februari 2005

Lastenstijging

Vandaag begonnen met de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders. We hadden een volle agenda dit keer. Belangrijk daarop was een discussie van financiele aard die ik u niet wil onthouden. Om dit te kunnen volgen is het goed eerst te weten dat een gemeente twee belangrijke inkomstenbronnen heeft. Op de eerste plaats krijgen we geld uit het gemeentefonds, dat geld krijgen de gemeenten van het rijk. Op de tweede plaats krijgen we inkomsten uit de onroerend zaakbelasting. Dit is een belasting die bewoners en eigenaren van woningen en bedrijfspanden aan de gemeente betalen. Nu hebben deze twee inkomstenbronnen onderling een relatie met elkaar. De rijksoverheid is namelijk van mening dat een gemeente de mogelijkheden voor het innen van OZB goed moet benutten. Wanneer je als gemeente zou willen beslissen deze vorm van belasting laag te houden, dan is het gevolg daarvan dat ook de uitkering van het rijk lager wordt. De rijksoverheid redeneert daarbij dat een gemeente die niet optimaal eigen inkomsten uit de OZB haalt, blijkbaar het geld ook minder hard nodig heeft.

Nu is de OZB afhankelijk van de waarde van woningen. Deze waarde wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld en dit jaar is dat het geval. Bij de laatste taxatie is gebleken dat de woningen in Warmond, in vergelijking met de rest van het land fors meer in waarde zijn gestegen. Het gaat hier over meer dan 10%. Over de reden hiervan zal ik hier niet verder uitweiden, dat is voor het verhaal ook veel minder van belang. Het gevolg van deze waardestijging is echter wel dat de gemeente hierdoor ook veel meer belasting zou kunnen heffen. U ziet het waarschijnlijk al aankomen, wanneer we dat niet doen, dan krijgt de gemeente minder geld uit het gemeentefonds. Natuurlijk doen wij ons best om de belastingen niet verder te verhogen. Het college zal nu de gemeenteraad moeten voorstellen hoe we de inkomsten die we hierdoor zouden mislopen ergens anders vandaan kunnen halen en dat zal nog een hele toer worden.

Op deze manier dwingt het rijksbeleid je eigenlijk weer tot verhoging van de lasten voor onze inwoners. Op zich vreemd als je tevens ziet dat het kabinet overweegt de OZB af te schaffen omdat gemeenten de lokale lasten teveel laten stijgen....

Vanavond hebben we een evaluatie gehouden van het nieuwjaarsfeest in de gemeente. Zo'n jaar of tien geleden verliep de oudejaarsviering in de gemeente behoorlijk onrustig. Een combinatie van verveling en alcoholgebruik gaf iedere jaarwisseling weer veel schade en overlast. Om dit tegen te gaan is destijds het idee ontstaan voor de organisatie van een feest voor de Warmondse jongeren tijdens de jaarwisseling. In goed overleg met gemeente en politie organiseren een groep enthousiaste jongeren sinds die tijd een groot feest. Van de gemeente krijgen ze een bijdrage in de organisatiekosten en we werken mee met vergunningverlening en toezicht. Elk jaar evalueren we dit evenement achteraf met alle betrokkenen. Het aantal op het feest aanwezig jongeren was tussen 200 en 300 en het was wederom een groot succes. De overlast en vernielingen elders in het dorp zijn tot een minimum teruggebracht. Een succesnummer dus en de conclusie was vanavond daarom ook dat we dit volgend jaar weer moeten doen. Geweldig!
Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten