vrijdag 25 februari 2005

Risico's nemen

De rampen in Enschede en Volendam waren een keerpunt in de manier waarop wij in Nederland met risico's omgaan. Als gevolg van o.a. deze gebeurtenissen heeft de Haagse wetgever stapels nieuwe en ingewikkelde regels bedacht om ervoor te zorgen dat iets dergelijks in Nederland nooit meer kan gebeuren. De regelmakers werden daarbij nog eens extra aangemoedigd door het feit dat mensen er in het geval van een ramp als de kippen bij zijn om de overheid aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen zijn gemeenten in Nederland een paar jaar geleden halsoverkop aan de slag gegaan met het inspecteren van allerlei kwetsbare gebouwen zoals scholen, tehuizen, kinderdagverblijven bioscopen etc. Als dit soort panden voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen dan krijgt de eigenaar een zogenaamde gebruiksvergunning en heeft hij tot de volgende inspectie een veilige accommodatie. Voldoet het pand niet dan moeten er soms kostbare voorzieningen worden getroffen om toch nog een vergunning te krijgen. Allerlei instellingen en particulieren worden hierdoor soms met zeer hoge kosten geconfronteerd. Vanmorgen kreeg ik te maken met zo'n situatie waarin ik me werkelijk afvroeg of we op het punt van uitsluiten van risico's niet veel te ver zijn doorgeschoten in de regelgeving. Als het gaat om brandveiligheid lijkt het wel of we denken dat we echt alle risico's kunnen uitsluiten, terwijl we in het verkeer bijvoorbeeld wel accepteren dat er elk jaar bijna 1000 doden te betreuren zijn. Waar zit nu eigenlijk het verschil. De betrokken inwoner zelf was in ieder geval van mening dat wij wat minder streng zouden moeten zijn. Nu zit ik met een dilemma. Wanneer ik deze betrokkene steun in zijn stelling zal ik waarschijnlijk in zijn ogen een verstandige burgemeester zijn, die de regels naar redelijkheid toepast. Als ik me daarentegen strikt aan de regels houd, dan kan ik waarschijnlijk veel minder complimenten tegemoet zien. Mocht er in de komende periode daarentegen iets fout gaan waardoor er in het betreffende pand een flinke brand met ernstige gevolgen uitbreekt, en ik heb me niet strikt aan de regels gehouden, dan heb ik in de ogen van iedereen een onvergefelijke fout gemaakt.
Als ik dit soort vraagstukken zie ben ik blij dat we in Nederland nog geen gekozen burgemeester hebben, waarbij het vooral zaak is elke kiezer te vriend te houden. Ik laat u nog weten hoe het afloopt.
Prettig weekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten