woensdag 9 februari 2005

Vandaag de dag begonnen met een bijeenkomst van het zogenaamde seniorenconvent. Dat is een ietwat gedateerde benaming voor een vergadering met de fractievoozitters. Maandelijk spreken wij met elkaar om de 'politieke agenda' voor de komende periode te bepalen.

In het kader van mijn introductie heb ik daarna een bezoek gebracht aan een van de Warmondse zorginstellingen. Als het gaat om wonen en zorg dan staat ons in Nederland, en dus ook in Warmond, de komende jaren heel wat te wachten. Het aantal senioren die een behoefte hebben aan zorg zal tot 2030 fors toenemen. Als gevolg van deze zorgbehoefte stellen deze mensen bijzondere eisen aan hun huisvesting. Woningen die aan deze eisen voldoen zijn er nu al veel te weinig en dit probleem zal de komende jaren alleen maar groter worden. Je zou het kunnen oplossen door gewoon veel van deze woningen bij te bouwen, maar voor een gemeente die slechts heel beperkt kan bouwen is dat geen optie. De enige manier om toch voldoende geschikte woningen voor deze groep te krijgen is door op grote schaal de bestaande woningvoorraad aan te passen. Naar mijn mening ligt hier een belangrijke taak bij woningcorporaties en zorginstellingen die, samen met de gemeente, moeten nadenken over een oplossing voor dit probleem. Het bezoek van vandaag was een goede gelegenheid om hierover van gedachte te wisselen.

De middag eindigde met een feestelijke handtekening. De gemeente heeft afspraken gemaakt met twee organisaties waardoor Warmond de beschikking heeft gekregen over twee extra en bijzondere trouwlocaties. Warmond is blijkbaar, ook voor veel inwoners van buiten onze gemeente, een interessante plaats om te trouwen. Daarbij hebben we als gemeente gemerkt dat mensen ook steeds vaker willen trouwen op bijzondere locaties. Daar spelen we als gemeente natuurlijk graag op in. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de gemeente.

Vanavond was ik op uitnodiging van de Stichting Zeilvaart Warmond aanwezig op de jaarlijkse winterbijeenkomst. Deze stichting organiseert wedstrijden en evenementen met historische zeilende bedrijfsvaartuigen (kleine bruine vloot). Het zijn dezelfde schepen welke vroeger werden gebruikt voor het vervoer van o.a. bollen, zand, groenten en bloemen door de ondiepe sloten van het Westland en de Bollenstreek. Een actieve vereniging met veel donateurs die bovendien een belangrijke rol vervult in het kader van de watersportfunctie van deze gemeente. Na een smakelijke schippersmaaltijd en prijsuitreikingen aan de leden kregen we een boeiende inleiding van een oud voorlichtingsofficier van de Koninklijke Marine over de restauratie van een historisch watervliegtuig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten