maandag 28 februari 2005

De geestelijkheid aan het woord

Het weekend is weer achter de rug. Afgelopen zaterdag ben ik in Warmond geweest om de opening te verrichten van de expositie 'Warmond in de Winter' in het clubgebouw van de ijsclub. Een mooie expositie met heel veel historisch fotomateriaal en veel oude gebruiksartikelen zoals schaatsen, sleden etc. Deze expositie was een initiatief van het historisch genootschap Warmelda. Als je de foto's van weleer ziet dan besef je pas goed dat ons klimaat inderdaad snel aan het veranderen is. De winters van tegenwoordig zijn op geen enkele manier te vergelijken met de plaatjes van vroeger. Het zet mij wel weer even aan het denken over de manier waarop we met z'n allen nog steeds met ons klimaat omgaan. Complimenten voor de samenstellers van deze expositie. Ik hoop dat ze afgelopen weekend nog veel bezoekers hebben mogen begroeten.
Vanmorgen was in het kader van mijn introductieprogramma het woord aan de geestelijkheid. Ik had een gezamenlijke afspraak met de pastoor en de dominee. Het werd een buitengewoon prettig gesprek waarin ik weer veel informatie kreeg met betrekking tot de visie van deze heren op de Warmondse gemeenschap. Naast de kennismaking hebben we ook alvast gesproken over de organisatie van de dodenherdenking op 4 mei a.s.
Naast een aantal interne overleggen had ik vanavond een gesprek met een 9 tal Warmondse jongeren. Dit was ondermeer het gevolg van een oproep eerder in dit dagboek. In het kader van mijn kennismaking leek het me in ieder geval van belang om ook met deze leeftijdsgroep te praten. Alhoewel niet iedereen ook in de gemeente was geboren bespeurde ik toch wel een duidelijke wens om wel in Warmond te kunnen blijven wonen. Voor een van de aanwezige was dit zelfs een reden om dan maar langer bij zijn ouders te blijven wonen. Ook als het gaat om vrijetijdsbesteding ziet deze groep nogal wat tekortkomingen. Concrete ideeen leverde het gesprek nog niet op, maar dat kan nog komen. Men stelde het gesprek in ieder geval op prijs en we hebben afgesproken dat we dat over een half jaar nog eens overdoen.
Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten