dinsdag 1 februari 2005

Permanente bewoning

Zoals ik gisteren al schreef was het vandaag vergaderdag. Tijdens de collegevergadering van vandaag hebben we onder andere gesproken over het vraagstuk van de permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied. Dit is overigens bij veel meer gemeenten een actueel vraagstuk. Om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te beschermen hebben deze gemeenten ooit besloten om daar geen woningen toe te staan. Recreatief verblijf is dan meestal nog wel toegestaan en daar zit nu precies het probleem. Mensen huren of kopen een vakantiehuisje in zo'n mooie omgeving. In het begin alleen voor recreatie, maar dat bevalt dan zo goed dat men het huisje langzaam als hoofdwoning gaat gebruiken. Wanneer je als gemeente niets doet dan heeft dat allerlei lastige consequenties. Niet alleen gaat het ten koste van het landschap, je moet van gemeenschapsgeld vaak allerlei voorzieningen in stand gaan houden die gezien de landelijke ligging onevenredig duur zijn. Tenslotte gaat het ten koste van de recreatieve functie, en ook dat is belangrijk voor de gemeente. We moeten dus wel optreden tegen dergelijke vormen van illegale bewoning, maar gezien de grote consequenties die dat heeft voor de betrokken bewoners moet je daar zorgvuldig mee omgaan.

Vanmiddag hadden we het twee wekelijkse overleg met de colleges uit Sassenheim en Voorhout in verband met de voorbereiding van de fusie. We hebben vooral gesproken over wat we het harmonisatieproces noemen. Hoe maak je van drie gemeenten, die veel van elkaar verschillen uiteindelijk 1 gemeente waar allerlei verordeningen, regels en tarieven gelijk zijn. Ik heb inmiddels een aardig beeld wat er de komende maanden op dit gebied nog allemaal moet gaan gebeuren en dat is niet gering. Overigens heb ik de ervaring dat deze druk kan helpen om mensen enthousiast te maken voor het project. Ik merk dat veel mensen het hierdoor als een uitdaging zien om alles op tijd af te ronden.

Vanavond kennis gemaakt met de mensen van het brandweerkorps. Een groep mensen die zich voor een belangrijk deel vrijwillig inzetten voor de veiligheid van onze inwoners en daarbij bereid zijn ook zelf risico te lopen. Daarbij is van groot belang dat deze mensen ook voor 100% op elkaar kunnen vertrouwen. Dat schept een heel bijzondere vorm van collegialiteit, dat heb ik goed gemerkt. Ze doen belangrijk werk waarbij ze kunnen rekenen op mijn steun en respect.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten