woensdag 17 mei 2006

Fietsen


Binnen de portefeuille ruimtelijke ordening worden veel plannen in projectvorm uitgewerkt. Deze projecten vormen binnen mijn inwerkprogramma een aparte categorie. Dat inwerken doe ik in de eerste plaats door de bijbehorende dossiers goed te bestuderen en te praten met de direct betrokken ambtenaren. Dat is echter niet voldoende. Om een goed beeld te krijgen is het van groot belang om de wijk in te gaan en te praten met de mensen die direct bij die projecten betrokken zijn. In dat kader heb ik vandaag een bezoek gebracht aan het Aalmarktproject en Leiden Noord. Beschrijvingen van beide projecten kunt u terugvinden op de site van de gemeente Leiden

In het Aalmarktproject heb ik gesproken met de eigenaar van een kleine winkel die voor dit project moet verhuizen. Zij wilde hierover graag met me praten omdat ze zich zorgen maakte over de gevolgen voor haar winkel. We gaan proberen haar te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Daarna heb een rondleiding gehad door de Stadsgehoorzaal. De Stadsgehoorzaal, gebouwd in 1890, is een van de mooiste concertzalen van Nederland en wordt geprezen om zijn prachtige akoestiek. De grote zaal ziet er prachtig uit na een omvangrijke renovatie een aantal jaren geleden, maar aan de rest van het gebouw is nog niets gedaan. Het kostte directeur Petra Unger weinig moeite om mij ervan te overtuigen dat de foyer, de keuken en andere voorzieningen dringend aan uitbreiding en een opknapbeurt toe zijn. Voor deze verbouwing is de stadsgehoorzaal in het seizoen 2006-2007 gesloten, maar als gevolg van het uitlopen van procedures dreigt dit nu langer te gaan worden. We gaan kijken wat we daar aan kunnen doen. Vervolgens heb ik voor de Waag gesproken met een aantal mensen die zich grote zorgen maken over het verdwijnen van waardevol groen en monumentale panden. Veel tegengestelde belangen dus in het Aalmarktgebied. De uitdaging voor de komende weken ligt in het zoveel mogelijk op een lijn brengen daarvan.

In de middag was ik in Leiden Noord waar de gemeente samen met woningcorporaties, bewoners en marktpartijen werkt aan de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. Ik schreef hier eerder over. Er staat veel te gebeuren in dit deel van de stad. In Groenoord-Zuid heb ik rondgefietst met de secretaris van de buurtvereniging. Leuke knusse wijk met een echte buurtwinkel als sociaal ontmoetingspunt. Op de gevel van de winkel had de wijk een vitrine met daarin het mededelingenbord voor de buurt. Dit soort buurtwinkels zouden we meer moeten hebben in de wijken. De eigenaar van de winkel maakte me duidelijk hoe moeilijk het is om zo'n winkel open te houden. 'Ze stemmen hier wel rood, maar hun boodschappen doen ze bij het grootkapitaal', was zijn afsluitende opmerking toen ik weer op de fiets stapte.

In de Tuin van Noord werden we ontvangen door het multiculturele bestuur van de bewonerscommissie 'De Zwijgers van Noord'. We kregen koffie en heerlijke zelfgebakken koekjes. Anders dan hun naam deed vermoeden namen ze geen blad voor de mond toen het ging over de belangen van de buurt.

In het Noorderkwartier werden we aan huis ontvangen door een bewonersdelegatie. Zij hebben zelf een speelplan voor de buurt gemaakt, dat ik in ontvangst mocht nemen. Ik heb beloofd dat we gaan bestuderen hoe we hiermee iets in de buurt kunnen gaan doen.

Voordat we in de plaatselijke buurtsnackbar een hapje gingen eten, heb ik een rondleiding gehad door de wijk De Kooi. Hier is men overigens al massaal begonnen om de straten te voorzien van oranje WK-vlaggetjes. Dat zegt ook iets over de wijk.

's Avonds sloot ik mijn bezoek af met een wijkspreekuur en was ik aanwezig bij een vergadering van de voorzitters van de wijkorganisaties in Leiden Noord. Leiden Noord heeft overigens zijn eigen website. Kijk maar eens op www.leidennoord.nl

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten