donderdag 11 mei 2006

Woningbouwopgave


Over het aantal woningen die in Nederland worden gebouwd maakt de Tweede Kamer afspraken met de Minister van VROM, Sybilla Dekker. Het totale aantal noemen we de woningbouwopgave en voor heel Nederland was dat in 2005 bijna 65000 woningen. In werkelijkheid is onlangs bekend gemaakt dat van dit aantal slechts 86% is gehaald. Voor het goed functioneren van de woningmarkt is dat een probleem.

Nu bouwt het rijk in Nederland geen woningen dus maakt de minister vooraf afspraken met grote steden en regio's over de verdeling van de woningbouwopgave over het hele land. Zo is een tijd geleden met Leiden een afspraak gemaakt om voor het jaar 2010 vierduizend woningen te bouwen. Op het totaal aantal valt dat erg mee, maar voor een stad die al zo dicht bebouwd is, is dat nog een hele opgave. Op basis van de aantallen woningen die hier in 2005 zijn gebouwd is bovendien af te leiden dat het aantal van vierduizend woningen voor 2010 waarschijnlijk niet meer kan worden gehaald. En daarom wilde de minister vandaag met mij en een aantal collega's uit West Nederland eens praten. Zij wilde van ons weten wat we gaan doen om voor 2010 toch onze belofte na te komen. Het was overigens een bijzonder prettig gesprek waarbij de minister van haar kant suggesties deed en hulp aanbood om ons te helpen bij het realiseren van plannen.

Vanavond had ik een vergadering van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid. Op de agenda stond het bouwplan van het ROC-Leiden waarover ik een paar keer eerder schreef. Het werd een uitgebreide discussie over belangen van de school, belangen van omwonenden en de rol van de gemeente bij het maken van dergelijke plannen. Na een stevige discussie besloot de commissie uiteindelijk dat het voorstel terug moet komen tijdens de raadsvergadering van 23 mei.

Tot ziens.

1 opmerking:

  1. U zou zich hard moeten maken om de invoer van 'woonzicht' terug te draaien, in afwachting van het behalen van genoemde doelstelling.
    De woningbouwcorporaties gaan er, samen met de politiek verantwoordelijken, van uit dat de sociale woningbouwmarkt een gesloten markt is. Immers bevordering van de doorstroom (i.p.v. uitstroom, of bijbouwen) is het drijvende motief.

    Zonder nieuwbouw (genoemde doelstelling) functioneert de sociale woningbouwmarkt ook niet. Veranderen van het systeem was onnodig (het lost immers geen enkel probleem op) en het is derhalve pure machtspolitiek, gericht op behoud van het electoraat!

    Het is een slecht systeem en de kansen van jonge starters zijn totaal verkeken!

    BeantwoordenVerwijderen