woensdag 3 mei 2006

WOP Zuidwest

Vanmorgen heb ik een fiets uit mijn woonplaats overgebracht naar Leiden. Ik heb me voorgenomen om de komende periode veel de wijken in te gaan en daarvoor is in deze stad de fiets verreweg het meest geschikte vervoermiddel. Voor een schappelijk bedrag hielp de man van de bewaakte fietsenstalling onder Leiden CS me aan een maandkaart zodat ik me geen zorgen hoef te maken over een veilig plaatsje voor de nacht.

Op die fiets ben ik vandaag langs gegaan bij de directeur van het ROC-Leiden. Naast een grondige kennismaking wilde ik van hem vooral eens horen hoe hij aankijkt tegen de planontwikkeling van het nieuwe ROC-gebouw aan de Lammenschansweg. Aanstaande maandagmiddag ga ik bij de buurtbewoners praten om hun kant van het verhaal te horen.

De middag was vandaag vooral inwerken op een van de grotere projecten, het WOP (Wijkontwikkelingsplan) Leiden Zuidwest. In dit plan, dat vorig jaar door de gemeenteraad is goedgekeurd, staat beschreven hoe deze wijk ervoor staat en welke maatregelen er nodig zijn om deze wijk de komende jaren te gaan verbeteren. In de wijk wonen ruim 17000 inwoners waarvan relatief veel ouderen, en niet-westerse allochtonen. Door tijdig in deze wijk te gaan investeren willen we voorkomen dat het woon- en leefklimaat in deze wijk gaat verslechteren waardoor op termijn nog grotere investeringen nodig zijn. Hiervoor zijn in het wijkontwikkelingsplan een groot aantal plannen opgenomen die voor een deel ook al zijn gestart.

Belangrijk bij het tot standkomen van een wijkontwikkelingsplan is dat alle betrokkenen en belanghebbenden samenwerken. Bewoners, gemeente, winkeliers, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen er samen voor zorgen dat Leiden Zuidwest ook in de toekomst een prettige woonwijk blijft.

Tijdens de uiteenzetting realiseer ik me opnieuw hoezeer wij als college op een rijdende trein zijn gesprongen. Bij dit soort omvangrijke plannen kan dat ook bijna niet anders. Tenslotte moeten de wijkbewoners er ook op kunnen rekenen dat wij eerder gemaakte afspraken gewoon nakomen.

Naast de theorie van het stadhuis ga ik de komende tijd ook met eigen ogen eens in de wijk kijken en luisteren. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen in de wijk tegen het WOP aankijken.

Tot de volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten