dinsdag 9 mei 2006

Leiden Noord

Voor deze week staan er maar liefst 2 vergaderingen in de agenda met de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. Voor mij als wethouder zijn dit belangrijke overleggen. Hier spreken de politieke partijen zich voor de eerste keer uit over de voorstellen van het college. Tijdens commissie- en raadsvergaderingen vindt het echte politieke debat plaats over onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn.

Vanavond stond het Wijkontwikkelingsplan (WOP) voor Leiden Noord op de agenda. De kern van dit plan zit in de huidige Willem de Zwijgerlaan. De overbelasting van deze belangrijke en drukke verkeersader is al heel lang een probleem voor de leefbaarheid in de omliggende woonwijken. Met de toename van het autoverkeer neemt dit probleem ook steeds grotere vormen aan. Daarom heeft de gemeenteraad het college, alweer een tijd geleden, opgedragen om daarvoor een oplossing te zoeken. Die oplossing ligt er nu, maar is zo kostbaar dat dit plan alleen haalbaar is wanneer er creatieve oplossingen gevonden worden om dat alles te kunnen betalen. Het college stelt nu voor om in de directe omgeving allerlei ruimtelijke plannen te realiseren die voldoende geld opleveren om het probleem van de Willem de Zwijgerlaan op te lossen. Dat alles staat nu, samen met een aantal noodzakelijke sociale en economische ingrepen, in het Wijkontwikkelingsplan. Dit plan was vanavond aan de orde in de commissie.

Vanwege de omvang van het plan was het voor de commissieleden een behoorlijke klus om zich goed voor te bereiden. Daar kwam nog bij dat een aantal belangrijke stukken erg laat waren binnengekomen. Daardoor lukte het vanavond niet om alles in een keer af te handelen. Wel hebben we een eerste discussie gehad over de inhoud van de plannen. Ik was niet ontevreden over het verloop van deze discussie. Of er uiteindelijk voldoende steun komt voor de plannen in de huidige vorm moet ik dus nog even afwachten. Gezien het grote belang dat de inwoners van Leiden Noord hebben bij de realisatie van deze plannen wil ik me daar in ieder geval voor inzetten. Wordt vervolgd.

Donderdagavond hebben we de tweede commissievergadering. Dan komen de nieuwbouwplannen van ROC-Leiden aan de orde.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten