dinsdag 23 mei 2006

Stad van ontdekkingen

Het kost me nog steeds moeite om tussen de bedrijven door even tijd te vinden om op deze plaats iets te schrijven. Uit het feit dat ik wat minder schrijf mag u in ieder geval niet de conclusie trekken dat ik een gebrek zou hebben aan onderwerpen om over te schrijven. Het tegendeel is waar. Ik kijk met heel veel genoegen terug op mijn eerste maand als wethouder in deze stad. Het was zeker voor mij de stad van ontdekkingen. Het gaat vaak om moeilijke maar uitdagende onderwerpen. Het gaat om beslissingen in zaken die er voor de inwoners van de stad echt toe doen.

Zo moest de gemeenteraad gisterenavond een definitief besluit nemen over een zeer omvangrijk nieuwbouwplan voor ROC Leiden naast station Lammenschans. De buurtbewoners waren fel tegen het plan in de huidige vorm. Zij vinden de nieuwbouw veel te massaal voor de omgeving. Het feit dat de oorspronkelijke bouwplannen, mede als gevolg van de reacties uit de buurt, op een aantal onderdelen waren aangepast, bracht daarin geen verandering. Uiteindelijk besloot de raad dat het college door mag gaan met de uitvoering van het betreffende plan.

Er zijn mensen die de besluitvorming over dit ROC-plan ondemocratisch noemen. Laat ik daarover het volgende zeggen. Ik heb de afgelopen maand juist in deze zaak gezien hoe intensief de leden van de Leidse gemeenteraad zich hebben verdiept in dit plan en de gevolgen daarvan voor de buurt. Ik heb de worsteling gezien die sommige fracties met dit onderwerp hebben gehad. Uiteindelijk na heel veel onderzoek en discussie, en rekening houdend met alle belangen, heeft de gemeenteraad gisteren een besluit genomen. Volgens mij is dat hoe het in een democratie hoort te werken.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten