vrijdag 8 september 2006

Entree

'De entree vanaf Leiden Centraal zou een visitekaartje moeten zijn voor degene die per trein de stad binnenkomt. Het college zou daarom de omgevingskwaliteit van het gebied rond Stationsstraat, Steenstraat en Beestenmarkt moeten verbeteren met een integraal plan.' Deze tekst staat te lezen in het programma van het Leidse college van Burgemeester en Wethouders.

Vandaag had ik een gesprek met een groep ondernemers van de Beestenmarkt en omgeving voor een gedachtewisseling over de toekomst van dit gebied. Tijdens dit gesprek bleek dat het vertrouwen in het gemeentebestuur om nu echt iets aan het gebied te gaan verbeteren, niet groot was. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat men in het verleden vaker met het gemeentebestuur om de tafel heeft gezeten om plannen te bedenken. De uitvoering van die plannen kwam echter nooit van de grond zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor was. De ondernemers willen nu eerst wel eens weten of de gemeente dit keer wel serieus met dit gebied aan de slag gaat.

Ik wil dat vertrouwen graag terugwinnen. Daarom hebben we heldere afspraken gemaakt om op korte termijn een aantal oude plannen weer uit de kast te halen en alsnog uit te voeren. Het gaat daarbij vaak om simpele maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig houden van deze buurt. Zodra dat is gelukt gaan we weer om de tafel zitten om voor de lange termijn na te denken over structurele veranderingen.


Vanmiddag had ik een kennismakingsgesprek met een delegatie van de FLOH, de organisatie van Leidse huurdersorganisaties. Als wethouder Wonen hecht ik in ieder geval veel waarde aan goede contacten met de Leidse huurders. Het was in ieder geval een prettig kennismakingsgesprek met een groep mensen die zich met overtuiging inzetten voor de huurdersbelangen in onze stad. Ik heb kunnen constateren dat we het in hoofdlijnen goed met elkaar eens zijn. Niet op alle punten natuurlijk, maar dat mag. We hebben immers niet allemaal dezelfde belangen. Tenslotte hebben we afspraken gemaakt over de toekomstige betrokkenheid van de FLOH bij het gemeentelijk beleid.

Prettig weekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten