woensdag 20 september 2006

Windtunnel

Bebouwing van de Oostvlietpolder heeft de gemoederen in Leiden de afgelopen jaren flink bezig gehouden. Binnen de collegepartijen zijn zowel voor- als tegenstanders van bebouwing van dit gebied te vinden. Binnen het college hebben we afgesproken dat ontwikkeling van het gebied alleen zal plaatsvinden wanneer de Raad van State het betreffende bestemmingsplan, dat door de vorige raad is vastgesteld, zal vernietigen. Een dergelijke afspraak zal overigens nog wel even op zich laten wachten. Tot die tijd kan het bestuurlijke dossier in de la blijven en heb ik er niet veel werk aan.

Dat neemt niet weg dat er zo nu en dan wel beslissingen nodig zijn in het kader van bijvoorbeeld de lopende procedures met betrekking tot het bestemmingsplan. Om dat goed te kunnen doen zat ik vandaag op de fiets om me eens goed te orienteren in dit gebied. Het is inderdaad een prachtig groengebied zo aan de rand van de stad. Die kwaliteit komt het best tot zijn recht bij een fietstocht langs de Vlietweg. Daar staat tegenover dat alle wegen rondom het gebied definitief een einde hebben gemaakt aan de rust die dit landschap eigenlijk nodig heeft om echt goed tot zijn recht te komen. Overigens zal na de eventuele aanleg van een bedrijventerrein, een flink deel van het gebied groen blijven. In dat gebied willen we de natuurfunctie zelfs gaan versterken.

Tijdens mijn fietstocht heb ik ook een bezoek gebracht aan volkstuinvereniging Roomburg, een van de drie volkstuincomplexen in dit gebied. Het zijn van die plaatsen waar de tijd stil lijkt te staan. De plannen voor de Oostvlietpolder kunnen ook gevolgen hebben voor de tuinders maar helemaal duidelijk is dat niet. Vanwege deze onzekerheid stelt men noodzakelijk onderhoud op het complex al heel lang uit met alle resulaten van dien. Ik heb de tuinders toegezegd dat ik zal nagaan of we hier op korte termijn iets aan kunnen doen.

Waar je ook staat in deze polder, overal zie je de twee stoere windmolens aan de andere kant van de A4 in Zoeterwoude. In het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder heeft de gemeenteraad van Leiden besloten om precies tegenover deze locatie, aan de andere kant van de A4, nog twee van deze molens te plaatsen. Als de Raad van State het bestemmingsplan niet vernietigt, rijden de auto's op de A4 in de toekomst door een soort windtunnel.

Vanavond zat ik in Den Haag tijdens een wethoudersconferentie van de VNG naast minister Dekker aan het diner. Later zou blijken dat het in politiek opzicht een soort laatste avondmaal zou zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten