dinsdag 19 september 2006

Pancras West

Na een lange vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders waar we vooral over de begroting van 2007 hebben gesproken, was ik vanavond aanwezig in het Koetshuis bij De Burcht voor een bijeenkomst van wijkvereniging Pancras-West.

In een overvolle bovenzaal van het Koetshuis organiseerde de wijkvereniging een inspraakavond over de plannen van Eurodusnie voor de vrijplaats aan de Koppenhinksteeg. De afgelopen maanden zijn de mensen van Eurodusnie, zeer tegen de zin van het bestuur van de wijkvereniging, druk aan het verbouwen gegaan zonder dat de benodigde vergunningen doorvoor waren aangevraagd. Het bestuur vreest overlast voor de wijk wanneer de vrijplaats weer voor het publiek open gaat. Bovendien was het bestuur van mening dat de gemeente heeft nagelaten om de buurt aktief te betrekken bij de toekomstplannen voor de vrijplaats.

In het Koetshuis ontspon zich daarop een bijzondere discussie. Een flink deel van de wijkbewoners was het niet eens met het bestuur. Zij waren van mening dat het met de overlast allemaal wel meeviel en spraken hun steun uit voor de maatschappelijke activiteiten vanuit de vrijplaats. Daar tegenover stond een groep wijkbewoners met een tegenovergestelde mening. De twee groepen kwamen niet echt tot elkaar. Wel had ik het gevoel dat er gedurende de avond begrip ontstond voor de verschillende standpunten.

Na de pauze kreeg ik de gelegenheid om het gemeentelijk standpunt nog eens uiteen te zetten. Ik schreef het hier al eens. Wetten en regels die er zijn om de veiligheid van mensen te beschermen gelden voor iedereen in de stad in gelijke mate, vrijplaats of geen vrijplaats. Daarnaast willen wij als gemeente ook redelijk zijn bij de toepassing van regels. Daar waar dat nodig is zullen wij mensen ook helpen om de vaak ingewikkelde procedures te doorlopen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten