donderdag 7 september 2006

Estafette

Vanmiddag was ik aanwezig bij een bijeenkomst van directeuren van Nederlandse woningcorporaties. Zij hadden een bijeenkomst georganiseerd met als thema 'Leven met Links'. De corporaties zien een toename van het aantal colleges van B&W met een linkse signatuur en vragen zich af wat daarvan op termijn de gevolgen zullen zijn voor de corporaties.

Tijdens de discussie viel mij vooral op dat er onder deze groep nogal wat vooroordelen leven over linkse samenwerking. Vooroordelen die naar mijn mening op grond van de ervaringen in Leiden, ondanks het feit dat we pas sinds april aan de slag zijn, goed te weerleggen zijn. Op het gebied van Wonen heeft de gemeente een belangrijke rol voor inwoners die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien. De partijen die in Leiden het college vormen staan min of meer van nature dichtbij deze mensen. Dat helpt ons om scherp te blijven op gemaakte afspraken. Om echt iets voor deze groepen te kunnen betekenen is een goede samenwerking met de corporaties van groot belang.Leiden Atletiek bestond vandaag 10 jaar en organiseerde daarom een 4 keer 400 meter estafette door de Pieterskerk. Voor deze gelegenheid waren een aantal bijzondere teams samengesteld met lopers uit de politiek en het bedrijfsleven.

Goede gelegenheid voor collega Paul Jonas en mijzelf om onszelf weer eens te hullen in sporttenue (zie foto) en deel te nemen in het VIP-team. Wij hadden ons verzekerd van de beste ondersteuning die er te vinden was in de personen van Nederlands recordhouder 5000, 10000 m en marathon Kamiel Maase (foto) en Han Kulker. Het was dankzij deze toppers dat wij na afloop de eerste prijs in ontvangst mochten nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten