woensdag 4 april 2007

Compensatieboom

fb
Het komt niet zo vaak voor dat ik als wethouder van Ruimtelijke Ordening een boom mag planten. Mijn 'core business' is meer het slaan van 1e palen. Toch was het vandaag wel het geval. Samen met Inger Lansen van de Rijnlandse Bomenbond mocht ik een Krimlinde planten aan de Boisotkade, tegenover het Gemeentearchief.


Het planten van deze boom is een regelrecht gevolg van het Aalmarktproject. In dit gebied moest een monumentale Krimlinde wijken voor de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. De Bomenbond maakte hier destijds ernstig bezwaar tegen. Dat was voor mij aanleiding om met de Bomenbond te komen tot een aantal nieuwe afspraken over de manier waarop wij in dit soort projecten omgaan met de schaarse bomenvoorraad. De basis van die afspraken is dat wij als gemeente zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat dit soort bomen moeten verdwijnen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. In die gevallen waar het niet anders kan, gaan we in de toekomst meer aandacht besteden aan compensatie.


Dankzij het Aalmarktproject groeit er nu een prachtige boom voor het Gemeentearchief.


Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten