dinsdag 17 april 2007

Gele kaart


Vanavond vergaderde de gemeenteraad. Nadat de raad na een rumoerig debat een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening had vastgesteld, veranderde de sfeer even na 22.00 uur plotsklaps in een ijzingwekkende stilte. De kersverse fractievoorzitter van de VVD, Arend-Jan Sleijster (foto), onderwierp wethouder Paul Jonas tijdens een scherp interpellatiedebat aan een aantal kritische vragen over kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van het Scheltemacomplex. Op grond van de feiten kon Paul Jonas dit keer niet veel anders doen dan de gemaakte fouten bekennen en beterschap beloven.

Voor de VVD was dit voldoende en Arend-Jan maakte een stijlvolle afsluiting van het debat. Het CDA viel daarna een beetje uit de toon door op het laatste moment nog even mee te liften op het VVD initiatief en een heuse politieke gele kaart uit te delen.


Een collega die op zo'n manier onder vuur ligt terwijl je erbij zit en helemaal niets kunt doen. Ik verzeker u, dat hoop ik voorlopig niet meer mee te maken.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten