maandag 2 april 2007

Pilgrim Fathers

Over 2 jaar is het 400 jaar geleden dat de Pilgrim Fathers zich tijdelijk in Leiden vestigden. De Vrouwenkerk en het aanliggende plein hebben een belangrijke rol gespeeld in deze gemeenschap en naar verwachting zullen op dat plein in 2009 ook verschillende festiviteiten plaatsvinden. Omdat dit plein in het centrum van Leiden er momenteel niet echt florisant bij ligt, diende de ChristenUnie vorig jaar een motie in om het College te manen het plein over 2 jaar te hebben opgeknapt. De motie werd bijna unaniem (alleen Jan Boer van de Stadspartij Leiden Ontzet was tegen) door de raad aangenomen. Voor mij was dat een opdracht om hard aan het werk te gaan en ervoor te zorgen dat er nog voor de komende zomer een plan van aanpak bij de raad ligt.

Vanavond hebben we in het museum Boerhave, een voorlopig ontwerp van dit plan besproken met de buurt. Er waren zo'n dertig buurtbewoners naar deze bijeenkomst gekomen. Zelden heb ik zo'n eensgezinde groep mensen aangetroffen als het gaat om een ruimtelijk plan. Zonder uitzondering was iedereen het eens met de voorstellen van de gemeente. Daarnaast kregen we een aantal zinvolle suggesties mee voor het vervolgproces. Een leuke avond dus. Ik kan nu met een gerust hart en binnen de afgesproken tijd, de voorstellen voorleggen aan de raad. Wanneer de raad ook akkoord gaat kunnen we de plannen verder uitwerken en is dit plein ruim voor de festiviteiten in 2009 klaar.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten