dinsdag 21 augustus 2007

W4 leed

Op de site van de Verkeersinformatiedienst is de file top-50 over 2006 te vinden. Op nummer 1 staat de A4 ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk met 320989 kilometer minuten. Dat zijn het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. Die lange rij stilstaande auto's zorgt voor een onvoorstelbare vervuiling van de lucht in de directe omgeving. In dit geval is dat Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. De filevorming op precies dit stuk wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de A4 ter plekke al het verkeer moet verwerken over slechts 2x2 rijbanen. Daarom bedacht Rijkswaterstaat in 1998 het plan om deze weg uit te breiden naar 2x3 rijbanen. Daarmee zou de A4 voorlopig uit de top-50 verdwijnen.

Een mooi plan, maar de drie gemeenten zagen ook nadelen. Een uitbreiding naar 2x3 rijbanen had immers ook nadelige effecten voor de omgeving. Samen met provincie en rijk bedachten ze een plan om de vernieuwde A4 verdiept aan te leggen, zodat ook het leefklimaat voor woonwijken in de buurt van de weg er flink op vooruit kon gaan. Om het plan mogelijk te maken moesten de drie gemeenten enige tientallen miljoenen euro's bijdragen, maar dat hadden ze er graag voor over. Een belangrijk deel van dit bedrag konden ze immers terugverdienen door bouw van nieuwe woningen en bedrijven naast de verdiepte A4. Onder de naam W4 is dit project de afgelopen jaren verder uitgewerkt. Sinds vorig jaar ben ik voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep van het W4 project. Leiden draagt 9 miljoen euro bij aan het W4 project en dat geld verdienen we terug met woningbouw in de wijk Roomburg.

Het W4 project zou dit najaar in uitvoering komen, ware het niet dat de Raad van State daar onlangs een stokje voor stak. De belangrijkste bezwaren tegen het W4 project kwamen van Milieudefensie. De mensen van Milieudefensie zijn in beginsel tegen elke uitbreiding van wegcapaciteit. Hun redenering is dat een verbreding van de A4 op dit moment misschien wel een oplossing lijkt, maar dat de kans groot is dat er in de komende jaren zoveel auto's bij komen dat dezelfde A4 dan weer vol staat met files. Alleen dan staan er bij Leiden 2x3 rijen auto's te wachten en die vervuilen veel meer dan 2x2 rijen. Daarom zouden wij ons volgens milieudefensie in moeten zetten om het aantal auto's terug te dringen in plaats van het aanleggen van meer asfalt. Zij pleiten ervoor om het gebruik van de auto op dergelijke trajecten gewoon heel duur te maken.

En daar zit nu precies het probleem. Het terugdringen van het autogebruik door het gebruik veel zwaarder te belasten is politiek een buitengewoon heikel punt, waarvoor bij onze inwoners nauwelijks steun te vinden is. Zelf merk ik dat bijvoorbeeld bij de invoering van betaald parkeren in Leiden Noord. Daarentegen heeft het aanpakken van de fileproblemen voor de kiezers nog steeds veel prioriteit. Vandaar dat de 3 gemeenten vandaag met hun partners in het W4 project een oproep hebben gedaan aan de minister om de verdiepte uitbreiding naar 2x3 rijbanen zo snel mogelijk te realiseren.

Milieudefensie maakt zich wat mij betreft terecht zorgen over de ontwikkeling van het autoverkeer in onze regio. Ik zou graag samen met hen gaan onderzoeken hoe we op lange termijn het autoverkeer kunnen terugdringen. Ze kiezen er echter voor om hun zorgen kracht bij te zetten door allerlei korte termijn verbeteringen tegen te houden en halen daarbij de woede op de hals van zowel inwoners als bestuurders. Daardoor verliezen ze hun geloofwaardigheid naar beide partijen, en dat help zeker niet om het probleem op te lossen.

Binnenkort behandelen we in Leiden het bestemmingsplan voor Leiden-Noord. Door dat gebied loopt de Willem de Zwijgerlaan. Een drukke verkeersader die in zijn huidige vorm een belangrijke bron is van de luchtvervuiling in die wijk. Met allerlei maatregelen zoals een tweetal overkluizingen, willen wij de doorstroming van het verkeer op die weg gaan verbeteren, gewoon omdat ook de opgroeiende kinderen in Leiden-Noord recht hebben op schone lucht, en die is er nu niet. Ik hoop dat milieudefensie ons bij die plannen gaat steunen. Wat mij betreft kunnen we daarna samen plannen gaan maken voor de lange termijn.

Tot ziens.

3 opmerkingen:

 1. Paar opmerkingen:
  1. Wat ik nu mis in dit verhaal is wat de gemeente nu gaat doen aan de A4.

  2. Milieudefensie maakt zich niet zorgen om het verkeer in de regio maar verkeer in het algemeen. Kennelijk zijn ze in staat om met 1 adagium alle projecten om het verkeer te verbeteren stil te leggen. Want ja, er komen steeds meer auto's. Wel of geen bredere A4. Er zit ook een denkfout bij milieudefensie door te zeggen: 'je moet niet alleen kijken naar Leiden maar naar een traject'. Dan zeg ik: 'dan moet je ook de alternatieve routes Den Haag - Amsterdam erbij betrekken'. Immers, een aanzuigende werking door een filevrije A4 betekent dat er ergens anders auto's niet meer rijden.

  Het netto resultaat dat Milieudefensie heeft bereikt is dat de file er nog steeds is en de directe omgeving met de vervuiling zit. En dat allemaal om een punt te maken.

  Tegen een hartpatient met een verstopte ader zeg je ook niet 'ik help je niet want je leeft ongezond'. Dan zeg je 'ik ga je dotteren en na de operatie ga je gezonder leven om herhaling te voorkomen'.

  Tycho

  BeantwoordenVerwijderen
 2. citaat:
  "en dat geld verdienen we terug met woningbouw in de wijk Roomburg"

  Ik kan mij niet herinneren dat er door B en W een specifiek besluit is genomen dat deze gelden voor het W4 project zouden zijn. Vooralsnog worden de Roomburg gelden gestort in de pot Algemene Middelen.
  Graag enig inzicht van jou hoe de 9 miljoen officieel dan wel gefinancierd is.

  Harrie

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vind u het dan ook niet inconsequent om een instelling met 300 bewoners aan al deze gevaren bloot te stellen. Deze staat zo een beetje gepland bovenop de A4.

  En uw luchtkwaliteitsrapport is dan ook nog een gebaseerd op het rapport van Rijkswaterstaat. U weet wel dat vernietigend onderuit is gehaald door de Raad van State.

  Een schande voor een partij die pretendeert begaan te zijn met asielzoekers...

  Nogmaals de waarschuwing....beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald.

  Stefan Maertens

  BeantwoordenVerwijderen