woensdag 15 oktober 2008

Roosevelt

In december vorig jaar heeft het college de nota 'strategisch kader bedrijventerreinen' vastgesteld. In deze nota staat beschreven op welke manier de gemeente de komende jaren aandacht moet geven aan de verschillende bedrijventerreinen in de stad. Als gevolg van deze, inmiddels door de gemeenteraad onderschreven, nota zullen wij de komende jaren elk jaar twee bedrijfsterreinen onder de loep gaan nemen om vervolgens met de zittende ondernemers tot afspraken te komen over de manier waarop we de betreffende terreinen vitaal gaan houden.

Vanmiddag had ik daarvoor een prettig gesprek met een aantal vertegenwoordigers van het Bedrijvenplatform Rooseveltstraat. Samen hebben we gesproken over de manier waarop dit terrein zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen en de problemen die we daarbij tegen zullen komen. Het was een prettig gesprek waarbij ondernemers en gemeente voor een belangrijk deel op een lijn zitten. De Rooseveltstraat zou vooral een terrein moeten blijven waar ook in de toekomst ruimte is voor de zwaardere bedrijven uit de catagorieen industrie, transport, logistiek, bouw en groothandel. Dat kom wat mij betreft goed uit, het zijn immers precies die bedrijven waarvoor we in Leiden al veel te weinig ruimte hebben.


De komende tijd gaan we samen een aktieplan opstellen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten