maandag 27 oktober 2008

Van Nelle

Na het goede nieuws van afgelopen vrijdag was vandaag de grote Randstad Urgent conferentie in de vermaarde Van Nelle fabriek (foto) in Rotterdam. Tijdens deze conferentie werden niet alleen de mooie resultaten gemeld met betrekking tot ons Bio Science project, maar werd ook de stand van zaken besproken met betrekking tot een aantal andere belangrijke projecten binnen de randstad die van het kabinet een aparte prioriteit hebben gekregen.

Een van de vele aanwezige bewindslieden was de minister van Verkeer & Waterstaat, Camiel Eurlings. Hij sprak stevige taal over de noodzaak om nu eens flink door te pakken op een groot aantal langlopende (infrastructuur)plannen. In zijn speech gingen met regelmaat scheppen de grond in en kwamen de asfaltmachines in file voorbijrijden. Toch heb ik de indruk gekregen dat dit kabinet echt serieus aan de slag wil. Dat blijkt natuurlijk ook uit de bijdrage van 10 miljoen die men vrijdag voor ontsluiting van het Bio Science park beschikbaar stelde. Ik klaag even niet meer.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten