vrijdag 10 oktober 2008

Medical Delta

Erasmus Medisch Centrum, de Erasmus Universiteit, de Universiteit Leiden, het LUMC en de TU Delft hebben elkaar sinds kort gevonden in de Medical Delta. Onder deze verzamelnaam gaan deze partijen samen onderzoek doen naar vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige medische technologie. Samen hebben de dokters en ingenieurs van deze 5 instituten zoveel kennis en deskundigheid in huis dat je mag verwachten dat deze samenwerking tot heel veel mooie en nuttige ontwikkelingen zal leiden.

Uit ervaring weten we echter dat alleen dokters en ingenieurs bij elkaar zetten geen garantie is voor mooie resultaten. Om echt succesvol te zijn is meer nodig. Zo zal het bedrijfsleven mee moeten doen om hoge onderzoekskosten te financieren in ruil voor de gelegenheid om nieuwe uitvindingen straks op de markt te mogen brengen. Tenslotte zal de gemeente moeten helpen om het proces waar nodig een duwtje in de rug te geven en om nationale en Europese onderzoeksgelden beschikbaar te krijgen.

Vanmorgen was ik in Rotterdam voor een overleg tussen bestuurders uit de drie betrokken gemeenten. We hebben afspraken gemaakt over de manier waarop we samen onze rol ten opzichte van de Medical Delta vorm gaan geven. Rotterdam, Delft en Leiden, samen sterk in de Medical Delta. U hoort nog van ons.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten