woensdag 22 oktober 2008

Winst

Journalist Robbert Minkhorst (foto) reageerde vanmorgen in zijn column in het Leidsch Dagblad op mijn bericht onder de titel Singelzwem. Hij vroeg zich af waar ik als wethouder Sport al het geld vandaan ging halen om het water schoon genoeg te maken voor zo'n evenement. Ik kan hem gerust stellen, volgens dijkgraaf Doornbos van het Hoogheemraadschap van Rijnland voldoet het water in de singel momenteel aan de kwaliteitseisen voor zwemwater. Daar ligt het dus niet aan.

In zijn artikel beschreef hij verder de financiele tekorten binnen de sportportefeuille. Ik zal hier niet op het hele artikel ingaan, maar 1 punt wil ik wel noemen. Hij schrijft namelijk over het feit dat ons Sportbedrijf jaarlijks zo'n 5,5 miljoen verlies zou maken. Dat hoor ik vaker de laatste tijd. Dat woord verlies klinkt zo alsof de mensen van ons sportbedrijf niet goed hun best doen. Niets is minder waar, vandaar mijn uitleg:

Het negatieve resultaat van het sportbedrijf wordt veroorzaakt door het feit dat wij niet alle kosten van onze sportaccommodaties in rekening brengen bij de sportverenigingen. Dat zou ook niet kunnen. In een stad als Leiden, waar ruimte zo schaars en dus duur, is zouden sporten als bijvoorbeeld voetbal onbetaalbaar worden wanneer wij de kostprijs in rekening brengen. Daarom gaat er in de gemeente jaarlijkse geld van de algemene middelen naar Sport. Totaal ging het in 2008 om circa 5,5 miljoen euro. Dat bedrag kun je uitleggen als verlies van ons Sportbedrijf. Je kunt het ook uitleggen als de gemeentelijk subsidie aan de sportverenigingen en dan is het dus pure winst voor de sport in Leiden!

Tot ziens.

7 opmerkingen:

 1. En geldt die redenatie alleen voor de Sport, of ook voor andere 'takken van sport'? U weet wel, die organisaties die volgens u in feite verkapte subsidie ontvangen.

  Joke Mizée

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Joke,

  Een verkapte subsidie is in veel gevallen een subsidiebetaling waartoe niet bewust is besloten. Dat is in mijn ogen nooit goed en in sommige gevallen zelfs onrechtvaardig. Daarom ben ik in het algemeen van mening dat je verkapte subsidies eerst zichtbaar moet maken waarna het bestuur een bewuste keuze kan maken om wel of niet met zo'n subsidie door te gaan. Alleen dan kun je verantwoording afleggen over de besteding van gemeenschapsgeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik doelde natuurlijk op uw uitspraak van 12 december vorig jaar in het LD, over maatschappelijke en culturele organisaties:
  >Volgens de wethouder betalen veel organisaties een huur waarvan 'soms nog niet eens het regulier onderhoud van het gebouw betaald kan worden'. ,,Als we al die panden verkopen en we zetten het geld op de bank, hebben we vanaf morgen 6 miljoen euro rente per jaar. Die organisaties kosten ons dus heel veel geld, zonder dat we ons daar echt bewust van zijn en zonder dat u daar iets over te zeggen heeft.''<

  Eenzelfde verhaal over zogenaamd 'verlies', maar met een geheel andere conclusie. U had op dat moment natuurlijk ook kunnen pleiten voor een herijking van de hele handel, dwz een ophoging van de subsidie naar een realistischer bedrag. Uw logica om dit op te lossen door de panden te verkopen ontgaat mij nog steeds - daardoor vloeit de subsidie juist alleen maar weg... en worden cultuur en welzijn op termijn 'onbetaalbaar'. Dat betekent uiteindelijk voor niemand 'winst'.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met het geld dat we als gemeente binnenkrijgen door de verkoop van panden kunnen we gelukkig weer heel veel andere uitgaven doen. Zo heeft de gemeenteraad dit jaar bijvoorbeeld ruim een half miljoen uitgegeven aan sportaccommodaties met jarenlang achterstallig onderhoud. Mede door dit geld kunnen we dit nu een beetje inhalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Maar hoe moet het dan verder met welzijn en cultuur, of is dat eenvoudig uw probleem niet? Op mijn observatie dat u hun situatie en die van de Sport betitelt met 'verlies' resp. 'winst' al naar gelang het zo uitkomt, gaat u in het geheel niet in.

  Overigens zou het voor beide sectoren aan te bevelen zijn als de gemeente in begrotingen de verhouding subsidie / exploitatie zichtbaar zou maken. Dan wordt er ineens een heleboel zichtbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Marc,

  Ik was nog niet toegekomen aan een reactie op jouw reactie op mijn verhaal in het LD. Ik vind het een intrigerend punt dat je aanhaalt, ook met het oog op de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. Ik wilde je langs deze weg gewoon maar eens brutaal uitnodigen voor een nader gesprek over de sport, met een broodje of een drankje daarbij. Je weet me te vinden, getuige mijn foto op je blog...

  BeantwoordenVerwijderen