woensdag 8 oktober 2008

Advies

Vanavond was ik aanwezig bij een ledenvergadering van de Leidse Sportfederatie. In het prachtige sportcomplex van de hockeyvereniging Roomburg waren zo'n 50 sportbestuurders aanwezig om te praten over de toekomstige rol van hun federatie.

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt veel beslissingen op het gebied van sport die van grote invloed kunnen zijn voor de individuele sporters en verenigingen. Beslissingen die je naar mijn mening alleen goed kunt nemen wanneer de verenigingen op een of andere manier betrokken zijn bij de voorbereidingen van deze besluiten. Toen ik eind vorig jaar het onderwerp sport in portefeuille kreeg merkte ik dat we in Leiden niet echt beschikte over een 'gezaghebbend' adviesorgaan voor de sport. Ik heb toen het bestuur van de Leidse Sportfederatie gevraagd om na te denken over de vraag welke rol zij hierbij zouden kunnen spelen. Onlangs hebben zij een voorstel gedaan waarmee ook het college kon instemmen. Op grond hiervan kan de LSF de komende periode uitgroeien tot het belangrijkste adviesorgaan van het gemeentebestuur op het gebied van sport. Men kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met sport te maken heeft en vertegenwoordigd daarbij alle in Leiden gevestigde verenigingen.

De leden konden deze nieuwe rol vanavond in grote lijnen wel onderschrijven. Wel zal het bestuur van de LSF een en ander de komende tijd moeten uitwerken in een concreet voorstel en dat opnieuw aan de leden moeten voorleggen. Ik hoop dat het bestuur daar snel mee aan de slag gaat zodat we op korte termijn zaken kunnen doen.

Tijdens de vergadering werden veel vragen gesteld over de toekomstige samenstelling van het bestuur. De verenigingen hadden goed begrepen dat het toekomstig bestuur straks veel invloed krijgt op het gemeentelijk beleid.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten