dinsdag 8 december 2009

NCB

Vanmiddag mocht ik mijn handtekening zetten onder een intentieovereenkomst met Museum Naturalis en de eigenaar van hun gebouwen, de Rijksgebouwendienst. De ondertekening vormt de start van een haalbaarheidsstudie voor een grootschalige ontwikkeling van de gebouwen van Naturalis in verband met de komst van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) naar Leiden.

Met de drie partijen hebben we afgesproken dat we gezamenlijk een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren. De studie moet uitwijzen welke uitgangspunten er gaan gelden voor de nieuwbouw van het nieuwe instituut op het terrein van Naturalis in Leiden en hoe we dit inpassen in het omringende gebied.

Bij de ondertekening heb ik nog eens onderstreept dat de ontwikkeling goed past binnen het profiel van de stad. Naturalis wordt op termijn nog aantrekkelijker voor museumstad Leiden. En het nieuwe topinstituut past bij het grote biosciencepark en de gerenommeerde universiteit die Leiden al binnen haar grenzen heeft. Ik verwacht veel extra bezoekers voor de stad.

Bert Geerken, directeur Naturalis gaf aan dat de nieuwbouw toegankelijkheid en hoogwaardigheid moet uitstralen om de missie van NCB Naturalis te ondersteunen. Dat geldt voor het publiek en voor de internationale onderzoekers, die ook kunnen kiezen voor reeds bestaande instituten in London, Parijs, Washington en St. Petersburg.

Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst was er trots op dat zijn dienst een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe topinstituut mocht bijdragen. Bij de ontwikkeling zal het duurzaamheidscriterium één van de centrale thema’s zijn."

Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit moet op het terrein van biodiversiteit internationaal een belangrijke rol gaan spelen. Daarvoor worden in Leiden de herbarium- en zoölogische collecties van de samenwerkende Universiteiten van Amsterdam, Leiden, Wageningen en Naturalis samengebracht. Inclusief de huidige collectie van Naturalis van
15 miljoen objecten, zal hierdoor een collectie ontstaan van 37 miljoen objecten. De collecties zijn van groot belang voor onderzoek naar en onderwijs over de eigenschappen, de evolutionaire relaties en de bescherming van planten en dieren en gaan een rol spelen bij publiekspresentaties.

Foto's van dit soort tekensessies zijn meestal te saai voor publicatie. Onderstaande foto die werd gemaakt door Hylko Kuipers is volgens mij een positieve uitzondering. Oordeel zelf.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten