maandag 1 februari 2010

Enquete

Toen ik twee jaar geleden begon als sportwethouder wilde ik in ieder geval bereiken dat er bij de Leidse politiek meer aandacht kwam voor sport. U moet het zelf maar beoordelen, maar ik geloof dat dit redelijk is gelukt. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens het Sportdebat dat onlangs werd gehouden en waar bijna alle partijen de toezegging hebben gedaan dat er de volgende periode in Leiden niet op sport bezuinigd mag worden. Het blijkt ook uit het feit dat mijn eigen partij inmiddels sport als belangrijk thema voor de volgende periode. Tenslotte blijkt de hernieuwde interesse voor sport uit het feit dat de raadscommissie Onderwijs en Samenleving mij 2 weken geleden door middel van een motie vroeg om nog voor de verkiezingen een inventarisatie te houden van wensen die leven bij de Leidse sportverenigingen. De uitslag van de enquete wil men na de verkiezingen gebruiken om te kunnen bepalen hoeveel geld er voor sport vrijgemaakt moet worden in het nieuwe coalitieakkoord.

Dat was geen eenvoudige opdracht. De tijd tot de verkiezingen is immers niet zo lang meer. Daarom hebben wij inmiddels de hulp van de nieuwe media ingeroepen. Daardoor hebben vandaag bijna 150 sportverenigingen in de stad een email ontvangen met het verzoek om op korte termijn een speciale internet-enquete in te vullen. Omdat we er zeker van willen zijn dat iedereen mee doet verloten we € 1000,-- onder de verenigingen die op tijd hun reactie insturen.

Als alles goed gaat ligt er voor de verkiezingen een mooie verlanglijst klaar van de Leidse sportverenigingen. Precies zoals de commissie dat graag wil hebben. Daarna is het aan de onderhandelende partijen om aan deze wensen invulling te geven.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten