donderdag 4 februari 2010

Gebouwen

Tot mijn tevredenheid stemde vanavond de commissie Werk en Financien in met een voorstel voor de verbouwing van het Stadsbouwhuis tot een compleet 'Werkplein'. Op het nieuwe werkplein gaan gemeente en UWV samenwerken om onze inwoners te bedienen op het gebied van werk en inkomen. Daarnaast komen de balies voor bijna alle gemeentelijke diensten in dit gebouw bij elkaar. Het werkplein is in januari 2011 klaar en zal een flinke verbetering betekenen van de dienstverlening aan onze inwoners.

Het voorstel voor de verbouwing van het Stadsbouwhuis was het laatste voorstel in een hele reeks voorstellen die te maken hadden met gemeentelijke gebouwen. Het begon in 2007 met de aankoop van het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein. De verbouwing van dat pand heeft nogal wat voeten in de aarde gehad vanwege het feit dat de noodzakelijke verbouwing aanvankelijk veel duurder uit leek te vallen dan het beschikbare budget. Dat feit haalde destijds uitgebreid de plaatselijke pers. Door een flinke aanpassing van de plannen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om de verbouwing van dat pand met enige vertraging, maar wel ruim binnen het beschikbare budget te realiseren. In april zullen onze ambtenaren hun intrek nemen in het voormalig belastingkantoor, waarvoor we overigens nog een nieuwe naam zoeken.

Als in 2011 ook het stadsbouwhuis helemaal klaar is dan kunnen we een groot aantal losse gebouwen die de gemeente her en der in gebruik heeft worden afgestoten. We hebben daarmee twee vliegen in een klap geslagen. Naast een structurele besparing op onze huisvestingskosten hebben we een verbetering van onze dienstverlening tot stand gebracht.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten