dinsdag 2 februari 2010

Minder en Beter

Zo'n twee jaar geleden stelde ik de gemeenteraad voor om serieus werk te gaan maken van het verminderen van administratieve lasten voor onze inwoners en bedrijven. Mijn doel daarbij was het afschaffen van zoveel mogelijk onnodige vergunningen en als dat niet kon, het vereenvoudigen van de aanvraagprocedures. De raad stemde toen in met dat voorstel en sindsdien is er door onze ambtenaren keihard gewerkt om een en ander in de praktijk te brengen.

Vanmiddag hebben we met alle betrokken ambtenaren stil gestaan bij de afronding van dit project. Binnenkort bieden we de eindrapportage aan de raad aan. Alle onderzoeken zijn inmiddels afgerond. Een groot aantal vergunningen is gewoon komen te vervallen. Van de vergunningen die overblijven is in veel gevallen de aanvraagprocedure veel eenvoudiger geworden. Zo kan een nieuwe horeca-ondernemers straks met één aanvraag volstaan terwijl daar tot voor kort nog zeven verschillende aanvragen voor nodig waren. Voor het plaatsen van een steiger of een bouwcontainer is in de meeste gevallen geen vergunning meer nodig. Ook het uitdelen van flyers in de stad kan nu zonder vergunning. Voor het aanvragen van een uitkering zijn de formulieren veel eenvoudiger geworden.

Dankzij dit project hebben onze inwoners per jaar 50.000 wachtweken minder en zijn onze ondernemers elk jaar weer een kleine 4 ton minder aan kosten kwijt. De komende tijd komen de verschillende voorbeelden in de Stadskrant aan de orde.
Bij de bijeenkomst van vanmiddag was ook een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanwezig. Zij bevestigde nog eens dat Leiden in dit opzicht een leidende positie heeft in Nederland. Daar was ik natuurlijk best een beetje trots op.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten