vrijdag 17 september 2010

Schoon

Vanmiddag was ik aanwezig bij een door de statencommissie Ruimte georganiseerde studiebijeenkomst over het onderwerp warmte- en koudeopslag, kortweg WKO. In grote lijnen is dat een techniek waarmee je in de zomer warm koelwater onder de grond opslaat om het in de winter weer op te pompen en dan te gebruiken om gebouwen en huizen te verwarmen. Een mooie duurzame manier om energie terug te winnen. WKO is daarom in Nederland flink in opkomst, zowel in hele grote installaties voor wijken of bedrijventerreinen als in kleinschalige installaties voor één of enkele woningen. Vanwege het feit dat deze installaties grondwater onttrekken is voor de aanleg van grote installaties een vergunning van de provincie nodig. Voor kleine gesloten systemen is geen vergunning nodig.De studiemiddag had tot doel om na te gaan hoe de aanleg van WKO installaties in Flevoland bevorderd kon worden. Ik denk dat de uitkomst van de middag echter heel anders was dan de meeste hadden voorzien.

Zowel voor- als tegenstanders van WKO waren het eens dat ondergrondse opslag van warmte ook nadelige gevolgen kan hebben voor de bodem. Die gevolgen zijn in veel gebieden acceptabel, maar in geval van Flevoland kun je daar vraagtekens bij zetten. In de eerste plaats omdat onder een groot gebied tussen Almere en Zeewolde een enorme voorraad drinkwater zit van een bijzondere kwaliteit. Dat water is daar gedurende vele duizenden jaren naar toe gestroomd vanuit het Veluwegebied en ligt veilig opgeslagen onder en dikke afsluitende kleilaag. Die voorraad is zo groot dat het behouden daarvan van nationaal belang is.

Maar dat is niet het enige. Als gevolg van de geschiedenis van de polders kennen wij in Flevoland nagenoeg geen historische bodemvervuiling. Dat maakt ons gebied in vergelijking met andere delen van het land buitengewoon schoon.

Voor- en tegenstanders waren het aan het einde van de middag met elkaar eens dat WKO een uitstekende en duurzame manier is om ons energiegebruik terug te dringen. Maar ze waren het ook met elkaar eens dat het negatieve gevolgen kan hebben voor de bodem. Die gevolgen zijn in veel gevallen acceptabel maar als we de uitzonderlijke situatie in Flevoland in stand willen houden, dan is het advies om terughoudend te zijn met de aanleg van WKO systemen in dit gebied. Voor veel aanwezigen kwam deze conclusie onverwacht.

Opmerkelijk was verder dat juist het gebruik van kleine WKO-systemen teruggedrongen zou moeten worden omdat die in de praktijk een groter risico vormen dan goed beheerde grote installaties. En juist die kleine systemen zijn momenteel vergunningvrij.

Ik ben benieuwd welke conclusies de statencommissie gaat verbinden aan de uitkomst van deze studiemiddag. Voor mij als gedeputeerde Water was er in ieder geval goed nieuws vanmiddag. Zowel onze bodem als de drinkwatervoorraad daaronder is van uitzonderlijke kwaliteit die het beschermen waard is.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten