donderdag 30 september 2010

Akkoord

Een half uur nadat het door Wilders gedoogde kabinet Rutte haar akkoorden presenteerde, zat ik in de Zurichtoren in Den Haag om daar in het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) te praten over de reactie die wij als gezamenlijke provincies moesten afgeven. Over de vraag of er in deze tijd van crisis en herstel ingrijpende financiƫle maatregelen nodig zijn waren we het wel eens, maar we kwamen ook tot de conclusie dat er reden is tot zorg over de maatregelen die nu worden aangekondigd. Wat mij betreft valt er heel veel aan te merken op de akkoorden die er nu liggen, maar vanuit mijn nieuwe functie in Flevoland kijk ik vooral naar maatregelen die direct gevolgen hebben voor onze provincie en haar inwoners. Jeugdzorg, natuurontwikkeling en infrastructuur zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Omdat het akkoord pas vlak voor de aanvang van de vergadering beschikbaar was, konden we met geen mogelijkheid een grondige analyse maken. Het is geen regeerakkoord op hoofdlijnen geworden, zodat een nadere bestudering van de ‘kleine lettertjes' en de financiĆ«le doorwerking nodig is om tot een goed eindoordeel te komen. Binnen het IPO gaan we de komende dagen werken aan een uitgebreide reactie die we in de bestuursvergadering van 11 oktober zullen vaststellen. Voorafgaand daaraan zal IPO-voorzitter Jan Franssen in zijn jaarrede op IPO-congres op 6 oktober in Zwolle, alvast uitgebreider op het regeerakkoord reageren.

Binnen het IPO-bestuur heb ik de portefeuille sociaal beleid. Ik zal me vooral gaan verdiepen in de maatregelen op het gebied van de jeugdzorg. Daarbij zal ik met name kijken vanuit het belang van de betrokken kinderen. U hoort nog van mij.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten